11 μη αποδεδειγμένες θεραπείες του COVID-19 σύμφωνα με την British Columbia-CTC

Σύμφωνα με το ενημερωτικό έντυπο Unproven Therapies for COVID-19 από τη Βρετανική Κολομβία του Καναδά και το CTC/COVID-19 Therapeutics Committee, oι 11 παλαιότερες θεραπείες, που δοκιμάζονται επί του παρόντος στο COVID-19, είναι ακόμη μη αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας για τη νόσο. Η χορήγησή τους για θεραπεία ή στα πλαίσια πρόληψης σε άτομα με αυξημένη έκθεση στον ιό, είναι αυστηρά ελεγχόμενη και επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια συγκεκριμένων, εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών:

 • lopinavir/ritonavir(Kaletra®)-λοπιναβίρη/ριτοναβίρη: χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του HIV/AIDS, είχαν δοκιμαστεί και στους κορωνοϊούς του MERS-SARS, με ή χωρίς ριμπαβιρίνη
 • remdesivir-ρεμδεσιβίρη: γνωστή κυρίως από τη δοκιμή της στο Εbola
 • chloroquine ή hydroxychloroquine-χλωροκίνη ή υδροξυχλωροκίνη: γνωστά αντιπαρασιτικά και αντιφλεγμονώδη αλλά και in vitro αντιϊκά φάρμακα με πολλούς πιθανούς μηχανισμούς δράσης
 • oseltamivir-οσελταμιβίρη: αντιγριπικό φάρμακο
 • ribavirin και interferon-ριμπαβιρίνη και ιντερφερόνη. To αντιϊκό φάρμακο ριμπαβιρίνη έχει ένδειξη στην ηπατίτιδα C και η ιντερφερόνη είναι ανοσοτροποποιητικό φάρμακο
 • colchicine-κολχικίνη: ανοσοτροποποιητικό φάρμακο, χορηγείται και στην ουρική αρθρίτιδα
 • tocilizumab ή sarilumab-τοσιλιζουμάμπη ή σαριλουμάμπη: ανοσοτροποποιητικά φάρμακα
 • convalescent plasma: πλάσμα από αναρρωνύοντες ασθενείς με COVID-19: παθητική ανοσοποίηση
 • intravenous immunoglobulin (IVIG)-ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης: παθητική ανοσοποίηση
 • antibiotics-αντιβιοτικά: για πιθανή επιλοίμωξη, ταυτόχρονη νόσο COVID-19 με μικροβιακές λοιμώξεις
 • corticosteroids-κορτικοστεροειδή: αντιφλεγμονώδη και ανοσοτροποποιητική δράση

Μεταξύ των σχημάτων που ελέγχονται και έχουν εγκριθεί για κλινικές δοκιμές, αναφέρεται και η χρήση του φαρμάκου Ifenprodil-ΝP120, το οποίο έχει ένδειξη στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί ως αγγειοδιασταλτικό.

Πηγή:

http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/Guidelines_Unproven_Therapies_COVID-19.pdf

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-clinical-trials/list-authorized-trials.html

https://algernonpharmaceuticals.com/ipf-np-120/

Σχετικά άρθρα