27-34% μείωση της θνησιμότητας με 50 λεπτά τρέξιμο την εβδομάδα

Έρευνα στο ιατρικό περιοδικό NEJM στις 5/11/19 αναφέρει ότι το τρέξιμο, ακόμη και λιγότερο από 50 λεπτά την εβδομάδα, συνοδεύεται από μείωση της γενικής θνησιμότητας, της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο.

Η παρούσα αναδρομική μελέτη είχε ως θέμα την συσχέτιση ανάμεσα στο τρέξιμο, οποιασδήποτε διάρκειας και συχνότητας και την θνησιμότητα. Δημοσιεύτηκε στο British Journal of Sports Medicine.

Χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 6 προηγούμενων ερευνών, σε 232.149 άτομα συνολικά και με διάρκεια παρακολούθησης από 5,5-35 έτη.

Οι συμμετέχοντες ήταν μη ασθενείς > 18 ετών.

Στο διάστημα αυτό σημειώθηκαν  25 .951 θάνατοι στον υπό εξέταση πληθυσμό, με βάση τα στοιχεία από επίσημα ιατρικά αρχεία.

Καταγράφηκε η αθλητική τους δραστηριότητα και το τρέξιμο ή η απουσία αθλητικής δραστηριότητας, από τις προσωπικές μαρτυρίες των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Οι ομάδες του μελετήθηκαν ήταν οι μη-αθλούμενοι με το τρέξιμο, όσοι έτρεχαν <50 λεπτά την εβδομάδα και με σημείο αναφοράς τα 40 λεπτά/εβδομάδα, επίσης, όσοι έτρεχαν < 2,5 ώρες την εβδομάδα και αυτοί που έτρεχαν < 4 φορές ή > 4 φορές την εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν:

  • 27% μείωση της θνησιμότητας από γενικά αίτια στους άνδρες
  • 34% μείωση της θνησιμότητας από γενικά αίτια στις γυναίκες
  • 30% μείωση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα
  • 23% μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο

Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε αθλητική δραστηριότητα- τρέξιμο ακόμα και < 50 λεπτά την εβδομάδα, σε σύγκριση με όσους δεν έτρεχαν καθόλου.

  • Η αύξηση της συχνότητας και της διάρκειας του τρεξίματος, δεν συνοδευόταν από επιπλέον μείωση της θνησιμότητας και αθροιστικό όφελος. Από την ερευνητική ομάδα των Schnoir et al, αναφέρεται ότι ίσως υπάρχει συσχέτιση τύπου U-καμπύλης, ανάμεσα στο τρέξιμο και την θνησιμότητα, η οποία εξηγεί αυτά τα ευρήματα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές Dr. D. Fairchild και J.Hefner, τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να ενθαρρύνουν για ολιγόλεπτη άσκηση και τρέξιμο, τα άτομα που αναφέρουν ότι δεν έχουν χρόνο να ασκούνται μέσα την εβδομάδα.

Στοιχεία:

https://www.jwatch.org/fw115998/2019/11/05/even-small-amounts-running-tied-reduced-mortality-risk?query=pfw&jwd=000020173181&jspc=GP

https://bjsm.bmj.com/content/early/2019/09/25/bjsports-2018-100493

Σχετικά άρθρα