Αιμορραγία πεπτικού από αντιπηκτικά: είναι ένδειξη κακοήθειας;

Σύμφωνα με δανέζικη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal, η εμφάνιση αίματος στις κενώσεις των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά από το στόμα, θα έπρεπε να διερευνάται με ενδοσκοπικό έλεγχο για αδιάγνωστο καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης χρησιμοποίησε τα δεδομένα 125.418 ασθενών από το 1996-2014, που λάμβαναν αντιπηκτικά από το στόμα, κυρίως κουμαρινικά τύπου Sintrom ή Warfarin λόγω κολπικής μαρμαρυγής. Στην έρευνα: Gastrointestinal bleeding and the risk of colorectal cancer in anticoagulated patients with atrial fibrillation, αναφέρεται ότι:

Η εμφάνιση αιμορραγίας του πεπτικού μετά τη λήψη αντιπηκτικών υπολογίζεται στο <1%, ειδικά σε ασθενείς νεότερους από τα 65 έτη.

Από τους 2.576 ασθενείς που παρουσίασαν αιμορραγία του πεπτικού, οι 140 διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου, κατά την 3-ετή παρακολούθηση.

Καταγράφηκε η πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου του γαστρεντερικού συστήματος εντός 1 έτους από την αιμορραγία, σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν είχαν αιμορραγία από τη λήψη αντιπηκτικών :

  • Στους ασθενείς > 65 ετών υπήρχε 7,9-19 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου του εντέρου.
  • Πιο έντονη ήταν η διαφορά στους νεότερους ασθενείς, <65 ετών, στους οποίους υπήρχε 14,5-40,4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου του εντέρου.

Μόνο το 61% των νεότερων από τα 65 έτη και το 40% των ασθενών > 65 ετών, που παρουσίασαν αιμορραγία στο γαστρεντερικό σύστημα, είχαν υποβληθεί σε περαιτέρω ενδοσκοπικό έλεγχο, γεγονός που αναφέρεται ως εσφαλμένη διαγνωστική πρακτική.

Επισημαίνεται από τους ερευνητές ότι:

Αν εμφανιστεί αιμορραγία στο γαστρεντερικό σύστημα με τη λήψη αντιπηκτικών από το στόμα, πιθανά συνδέεται με κάποια βλάβη που ήδη υπάρχει στο γαστρεντερικό σύστημα. Ένα υφιστάμενο αδιάγνωστο νεόπλασμα στο γαστρεντερικό σύστημα είναι πιο πιθανό να αιμορραγήσει από την λήψη αντιπηκτικών, παρά ένας βλεννογόνος χωρίς βλάβη.

Κατά το χρονικό διάστημα 1996-2014 που έγινε η συλλογή των δεδομένων της έρευνας, χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο τα κουμαρινικά αντιπηκτικά και όχι τα νεότερα τύπου DOACs, τα οποία θεωρείται ότι συνδέονται συχνότερα με αιμορραγίες από το πεπτικό σύστημα.

Οι ασθενείς θα πρέπει πάντα να αναφέρουν οποιαδήποτε αιμορραγία στις κενώσεις στον ιατρό τους.

Η εμφάνιση αιμορραγίας στα κόπρανα μετά τη λήψη αντιπηκτικών, πρέπει να διερευνάται πιο “επιθετικά” και άμεσα με ενδοσκοπικό έλεγχο, και όχι να αγνοείται ή να αποδίδεται ως κοινή παρενέργεια στα αντιπηκτικά φάρμακα.

Στοιχεία:

https://www.medscape.com/viewarticle/925291?src=wnl_edit_tpal&uac=360985AV&impID=2280001&faf=1

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz964/5728596

Σχετικά άρθρα