Αλκοόλ και κολπική μαρμαρυγή: κάκιστος συνδυασμός

Κλινική έρευνα στην Αυστραλία, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΝEJM, καταγράφει την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίδραση της κατανάλωσης αλκοόλ στην υποτροπή των επεισοδίων της κολπικής μαρμαρυγής.

Στην μελέτη συμμετείχαν 140 άτομα, 85% άνδρες, ηλικίας 62 ± 9 ετών. Όλοι ήταν ασθενείς με διαγνωσμένη κολπική μαρμαρυγή και έπιναν εβδομαδιαίως από 10 ή περισσότερα ποτά ή έπιναν τουλάχιστον 1 ποτό την ημέρα με περιεκτικότητα 12 γραμμάρια οινοπνεύματος.

  • Οι 70 από αυτούς, δηλαδή οι μισοί, εντάχθηκαν στην 1η ομάδα με τη σχεδόν πλήρη αποχή από το αλκοόλ ή με μείωση της κατανάλωσης τουλάχιστον κατά 87,5 %.

Δηλαδή, από τα αρχικά 16,8±7,7 ποτά την εβδομάδα, άρχισαν να καταναλώνουν 2,1±3,7 ή από τα 2-3 ποτά την ημέρα που κατανάλωναν, μετέβησαν στο κανένα ποτό ή στα 2-3 την εβδομάδα.

  • Οι 70, δηλαδή οι άλλοι μισοί ασθενείς, αποτέλεσαν την 2η ομάδα, με την μικρή μείωση της κατανάλωσης, της τάξης του 19,5%.

Δηλαδή, από τα 16,4±6,9 ποτά την εβδομάδα, μείωσαν την πρόσληψη στα 13,2±6,5  ή από τα 2-3 ποτά την ημέρα, τα μείωσαν στο 1-2 ποτά την ημέρα.

Δόθηκαν 2 εβδομάδες ως περίοδος προσαρμογής και αμέσως μετά έγινε η καταγραφή των υποτροπών της αρρυθμίας, της κολπικής μαρμαρυγής, μέχρι και για διάστημα 6 μηνών.

Μετά τις 2 εβδομάδες, υποτροπή της κολπικής μαρμαρυγής καταγράφηκε:

  • στο 53% της 1ης ομάδας, με την πλήρη αποχή ή μεγάλη μείωση του αλκοόλ κατά 87,5%
  • στο 73% της 2ης ομάδας, με την μικρή μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ κατά 19,5%

Στους 6 μήνες παρακολούθησης των ασθενών, το μέσο ποσοστό του χρόνου με κολπική μαρμαρυγή που καταγράφηκε ήταν

  • 0,5% στην 1η ομάδα με την πλήρη αποχή ή μεγάλη μείωση του αλκοόλ κατά 87,5%
  • 1,2% στην 2η ομάδα, με την μικρή μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ κατά 19,5%

Η κολπική μαρμαρυγή συνδέεται με αυξημένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα και εγκεφαλικά επεισόδια.

Η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με αύξηση του καρκίνου του μαστού, του παγκρέατος, του ήπατος, κοιλιακή παχυσαρκία, υπέρταση, διαταραχές των λιπιδίων και νευροτοξικότητα, επιδράσεις που είναι εντονότερες στις γυναίκες, στις οποίες υπολείπεται ο μεταβολισμός του αλκοόλ.

Στοιχεία:

https://www.medscape.com/viewarticle/924323?

Σχετικά άρθρα