Άπαχο γάλα και επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης

4,5 έτη επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης καταγράφεται σε όσους καταναλώνουν γάλα με λιπαρά < 1%, συγκριτικά με όσους καταναλώνουν γάλα με περισσότερα λιπαρά. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Oxidative Medicine and Cellular Longevity.

Η έρευνα: Milk Fat Intake and Telomere Length in U.S. Women and Men: The Role of the Milk Fat Fraction, του Πανεπιστημίου Brigham Young από τον καθηγητή L. Tucker, έγινε σε 5.834 ενήλικες 20-85 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 46 χρόνια.

Η εκτίμηση της γήρανσης και της βιολογικής ηλικίας στηρίχθηκε στην μέτρηση του μήκους των τελομερών των λευκοκυττάρων. Χρησιμοποιήθηκε ως τιμή αναφοράς για την εκτίμηση της βιολογικής γήρανσης, η αναμενόμενη μείωση στο μήκος των τελομερών κατά 15,3 ζεύγη βάσεων για κάθε χρονολογικό έτος ηλικίας.

Η αξιολόγηση της κατανάλωσης γάλακτος στηρίχθηκε στα δεδομένα από το ερωτηματολόγιο του National Health and Nutrition Examination SurveyΝΗΑNES. Έγινε διαχωρισμός σε όσους κατανάλωναν γάλα καθημερινά, μερικές φορές την εβδομάδα και σχεδόν ποτέ, καθώς και σε όσους κατανάλωναν άπαχο, 1%, 2% και πλήρες γάλα.

Στα αποτελέσματα της μελέτης αναφέρεται ότι

  • Μεταξύ όσων κατανάλωναν γάλα από 0-1% δεν υπήρχε στατιστική διαφορά στο μήκος των τελομερών
  • Μεταξύ όσων κατανάλωναν 1% και αυτών που κατανάλωναν γάλα 2%, καταγράφηκε μείωση του μήκους των τελομερών κατά 69 ζεύγη βάσεων. Δηλαδή 69/15,3= 4,5 έτη μεγαλύτερη βιολογική γήρανση στην δεύτερη ομάδα, με την κατανάλωση γάλακτος 2%λιπαρών.
  • Μεταξύ των ακραίων ομάδων, δηλαδή των καταναλωτών άπαχου γάλακτος και όσων κατανάλωναν πλήρες γάλα, καταγράφηκε μείωση της τάξης των 145 ζευγών βάσεων στο μήκος των τελομερών στην δεύτερη ομάδα. Δηλαδή 145/15,3= 9,47 έτη μεγαλύτερη βιολογική γήρανση στην ομάδα με την κατανάλωση ολόπαχου γάλακτος.
  • Όσο μεγαλύτερη ήταν η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών με την διατροφή, τόσο μεγαλύτερη ήταν η συσχέτιση μεταξύ των λιπαρών του γάλακτος που κατανάλωναν και του μήκους των τελομερών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτης κυτταρικής γήρανσης.

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες διατροφής συνιστούν την κατανάλωση γάλακτος άπαχου ή <1% λιπαρών, στα πλαίσια μίας ισορροπημένης δίαιτας. Ο στόχος είναι η πρόσληψη της σημαντικής ποσότητας πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, ασβεστίου, φωσφόρου και των λοιπών θρεπτικών στοιχείων του γάλακτος, χωρίς την επιβάρυνση με κορεσμένα λιπαρά και θερμίδες.

Παρά τις διατροφικές συστάσεις, στην παραπάνω έρευνα αναφέρεται ότι το 30% των ενηλίκων καταναλώνει ολόπαχο γάλα, το 30% με >2% λιπαρά, το 10% καταναλώνει με 1% λιπαρά, το 17% άπαχο και το 13% δεν πίνει καθόλου γάλα.

Η θετική ή αρνητική επίδραση στην υγεία από την κατανάλωση γάλακτος στην ενήλικη ζωή είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν πολυάριθμες έρευνες με αντικρουόμενα αποτελέσματα.

Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει κυρίως σε όσους ενήλικες καταναλώνουν γάλα και στην επίδρασή του στην γήρανση, ανάλογα με τα λιπαρά που περιέχει. Ο αναφερόμενος στόχος της είναι η μείωση των κορεσμένων λιπαρών της διατροφής, του αυξημένου οξειδωτικού στρες και της γήρανσης που επιφέρουν.

Στοιχεία:

https://new.hindawi.com/journals/omcl/2019/1574021/

https://medicalxpress.com/news/2020-01-accounts-years-aging-adults.html?

Σχετικά άρθρα