Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ

Του Βουτσά Βασιλείου, Πνευμονολόγου – Επιμελητή Α΄ ΕΣΥ Γ.Ν.Θ.”Γ.Παπανικολάου”.

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι µία ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τους καπνιστές και χαρακτηρίζεται από στένωση των βρόγχων, µε αποτέλεσµα να αδειάζουν δύσκολα οι πνεύµονες στην εκπνοή.

Η ΧΑΠ είναι πολύ συχνή νόσος, εµφανίζεται στο 6-8% περίπου του πληθυσµού.

Προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά καπνιστές µέσης ηλικίας (άνω των 40-45 ετών). Υπολογίζεται ότι το 15-20% των καπνιστών θα προσβληθούν από ΧΑΠ.

Σπάνια μπορεί να προσβάλει και μη καπνιστές, ιδιαίτερα ανθρώπους που εκτείθενται στον καπνό άλλων (παθητικοί καπνιστές), σε προϊόντα καύσης( π.χ. ξύλων) , σε χηµικές ουσίες, σε επαγγελµατική ρύπανση κλπ.

Τα κύρια συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται η νόσος είναι ο βήχας (ξηρός ή με φλέγματα), και η δυσκολία στην αναπνοή (λαχάνιασμα) όταν περπατάει κάποιος γρήγορα, ανεβαίνει σκάλες ή ανηφόρα ή κουβαλάει βαριά πράγματα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή όταν το λαχάνιασμα εμφανίζεται σε δραστηριότητες που παλαιότερα δεν δημιουργούσαν πρόβλημα.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει ειδικός έλεγχος (περιλαμβάνει και τη Σπιρομέτρηση ,η οποία είναι μια δοκιμασία της λειτουργίας των πνευμόνων) από Πνευμονολόγο.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της ΧΑΠ είναι εξαιρετικά σημαντική για την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς και την ποιότητα της ζωής του σε μεγαλύτερη ηλικία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας:

www.hts.org.gr

και ειδικά την ενότητα: Επιστημονικό υλικό ” ΄Εντυπα για το κοινό”

Σχετικά άρθρα