Διάγνωση του καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως με βάση το ιστορικό

Με ευαισθησία 87%, ειδικότητα 89,8% και ακρίβεια 80% μπορεί να τεθεί η διάγνωση του Καλοήθους Παροξυσμικού Ιλίγγου Θέσεως με βάση 3 ερωτήσεις από το ιστορικό των ασθενών, σύμφωνα με την κορεάτικη έρευνα του καθηγητή Kim στο Neurology στις 3/3/20 και το άρθρο του NEJM από τον dr. A. Brett.

Ο καλοήθης ίλιγγος θέσεως χαρακτηρίζεται από πολύ σύντομα επεισόδια ιλίγγου, που έχουν διάρκεια λίγων λεπτών και πυροδοτούνται από ορισμένες θέσεις του κεφαλιού.

Οι ερευνητές της ομάδας του καθηγητή Ji-Soo Kim στη Σεούλ της Κορέας, στο National University Bundang Hospital, εξέτασαν 578 ασθενείς στο Τμήμα Ιλίγγου με ένα ειδικά καταρτισμένο ερωτηματολόγιο των 6 ερωτήσεων.

Οι 200 ασθενείς της μελέτης είχαν την αρχική εκτίμηση του Καλοήθους Παροξυσμικού Ιλίγγου Θέσεως και οι 378, την αρχική εκτίμηση με ζάλη και ίλιγγο γενικότερα. Η τελική επιβεβαίωση της διάγνωσης έγινε με πλήρη, εξειδικευμένη, νευρολογική εξέταση, εργαστηριακές δοκιμές και το ιστορικό.

Οι πρώτες 3 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, που έπρεπε να απαντήσουν οι ασθενείς σε σχέση με τα επεισόδια ζάλης, ήταν:

  • Αν έχουν την αίσθηση ότι τα γύρω πράγματα ή οι ίδιοι περιστρέφονται
  • Αν τα επεισόδια ζάλης εκδηλώνονται μετά από κάποια κίνηση του κεφαλιού
  • Αν τα επεισόδια διαρκούσαν λιγότερο από 3 λεπτά

Οι ερωτήσεις 4-5-6 αναφέρεται ότι ήταν πιο εξειδικευμένες, με στόχο τον καθορισμό της εντόπισης της διαταραχής και του τύπου του Καλοήθους Παροξυσμικού Ιλίγγου Θέσεως.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας

  • Μεταξύ των ασθενών που απάντησαν θετικά και στις 3 παραπάνω ερωτήσεις, η διάγνωση Καλοήθους Παροξυσμικού Ιλίγγου Θέσεως τέθηκε στο 80% (θετική προγνωστική αξία).
  • Μεταξύ των ασθενών που απάντησαν αρνητικά και στις 3 παραπάνω ερωτήσεις, το 94% δεν είχε Καλοήθη Παροξυσμικό Ίλιγγο Θέσεως (αρνητική προγνωστική αξία)
  • Η έρευνα παρέχοντας αποδείξεις της κατηγορίας CLASS III, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση ασθενών με επεισόδια ζάλης και την διάγνωση Καλοήθους Παροξυσμικού Ιλίγγου Θέσεως, με υψηλή ευαισθησία 87% και ειδικότητα 89,8%, χρησιμοποιώντας το ερωτηματόλογιο με βάση μόνο το ιστορικό του ασθενή.

Στοιχεία:

https://n.neurology.org/content/94/9/e942

https://www.jwatch.org/na51093/2020/03/12/diagnosing-benign-paroxysmal-positional-vertigo-history

Σχετικά άρθρα