Εκπομπή σταγονιδίων κατά την ομιλία

Η ερευνητική ομάδα τoυ Dr. Ph. Anfinrud-Ph.D, του National Institutes of Health στη Βηθεσδά των ΗΠΑ, κατέγραψε σε video την εκπομπή σωματιδίων κατά τη διάρκεια της ομιλίας, με και χωρίς την χρήση του φραγμού από μία ελαφρώς υγρή πετσέτα μπροστά από το στόμα, σαν προστατευτική μάσκα. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο NEJM.

Oι ερευνητές αναφέρουν ότι:

  • όταν ο εξεταζόμενος μιλούσε, λέγοντας π.χ. την πρόταση stay healthy, εκτινάσσονταν σταγονίδια μεγέθους 20-500 μm.
  • η αύξηση της έντασης του ήχου κατά την ομιλία συνοδευόταν από την εκπομπή περισσοτέρων σωματιδίων.
  • η εκφορά ορισμένων συμφώνων, πχ του οδοντικού συμφώνου θήτα στη λέξη healthy, συνοδευόταν επίσης από την εκπομπή περισσοτέρων σωματιδίων.
  • η χρήση μίας ελαφρώς υγρής πετσέτας, σαν μάσκα-μηχανικός φραγμός, μπροστά από το στόμα κατά την διάρκεια της ομιλίας, συνοδευόταν από σημαντική μείωση στην εκπομπή σταγονιδίων από το στόμα.

Πηγή:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800?query=TOC

Σχετικά άρθρα