Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική & υψηλότερος κίνδυνος θανάτου στους γυναικολογικούς καρκίνους

Σύμφωνα με δύο έρευνες που δημοσιεύθηκαν στο JAMA Oncology και στο Medscape.com, η αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και των ωοθηκών με την Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική-MIS μέθοδο συνοδεύτηκε από υψηλότερα ποσοστά θανάτου σε σχέση με την κλασική ανοικτή χειρουργική αντιμετώπιση.

Η πρώτη έρευνα αφορούσε τους καρκίνους του τραχήλου της μήτρας και στηρίχθηκε στην μετα-ανάλυση 15 προηγούμενων ερευνών σε 9.499 γυναίκες, οι οποίες υποβλήθηκαν σε ριζική υστερεκτομή για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, αρχικού σταδίου IA1-IIA.

Το 49% των γυναικών υποβλήθηκαν σε ΜΙS, εκ των οποίων το 57% σε ρομποτική λαπαροσκοπική επέμβαση. Καταγράφηκε υποτροπή στις 530 και 451 θάνατοι.

Η πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας υπολογίστηκε ότι ήταν 71% αυξημένη και η πιθανότητα θανάτου ήταν 56% υψηλότερη σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε MIS- Ελάχιστα επεμβατική μέθοδο υστερεκτομής, σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική μέθοδο αφαίρεσης.

Η δεύτερη έρευνα αφορούσε τον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών σταδίου Ι, σε 8.850 γυναίκες, μέσης ηλικίας 55,6 ετών, που υποβλήθηκαν σε χειρουργική θεραπεία μεταξύ του 2010-2015. Το 1/3, οι 2600 γυναίκες, υποβλήθηκαν σε MIS και οι υπόλοιπες σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Στο 22,5% των γυναικών που υποβλήθηκαν σε ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αφαίρεση, δημιουργήθηκε ρήξη της κάψας του ωοθηκικού όγκου. Καταγράφηκε συνολική αύξηση του ποσοστού ρήξης του όγκου, από το 20,2% του 2010, στο 23,9% του 2015, με 18,3% μέση αύξηση στο διάστημα αυτό.

Με τη χρήση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής αφαίρεσης στον ωοθηκικό καρκίνου σταδίου Ι, καταγράφηκε 17% αυξημένος κίνδυνος ρήξης της κάψας του νεοπλάσματος.

Η ΜΙS αφαίρεση με συνοδό ρήξη της κάψας του όγκου συνοδευόταν από 41% αύξηση της θνησιμότητας σε σχέση με την αφαίρεση χωρίς ρήξη του όγκου.

Στην πενταετία 2010-2015 σημειώθηκε:

  • αυξητική τάση κατά 1,8 φορές στη χρήση της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου, από 19,8% στο 34,9%.
  • αύξηση 18,3% στη ρήξη της κάψας του ωοθηκικού όγκου κατά την επέμβαση.
  • μείωση στην 4-ετή επιβίωση των ασθενών με επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών σταδίου Ι, από 91% το 2010 στο 86% το 2015.

Ο χρόνος ανάρρωσης, η απαιτούμενη διάρκεια ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, οι άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές και το κόστος της νοσηλείας θεωρείται ότι είναι χαμηλότερα με την επιλογή της ΜΙS, της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής μεθόδου. Τα πλεονεκτήματα αυτά αναφέρονται, επίσης, από το American College of Surgeons National Quality Improvement Program, μετά από αντίστοιχη έρευνα σε 2076 ασθενείς με ενδομητρικό καρκίνο.

Στο άρθρο “Higher Death Risk With Minimally Invasive Surgery in Gyne Cancers¨στο Medscape. com, επισημαίνεται η ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης κατά την επιλογή της μεθόδου χειρουργικής αφαίρεσης της νεοπλασίας, αποβλέποντας στα μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία της ασθενούς.

Οι δύο έρευνες χρηματοδοτήθηκαν από τους οργανισμούς: National Cancer Institute, Cancer Center and the National Institutes of Health, American Cancer Society και Frank McGraw Memorial Chair in Cancer Research and Ensign Endowment for Gynecologic Cancer Research.

Πηγή:

https://www.medscape.com/viewarticle/932710?nlid=136067_5403&src=wnl_dne_200623_mscpedit&uac=360985AV&impID=2431015&faf=1#vp_2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25462206/

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2766805

Σχετικά άρθρα