Εμβόλια ενηλίκων: ποιες αλλαγές συνιστούνται;

Από την CDC-ACIP έχει γίνει τροποποίηση ορισμένων ενδείξεων των εμβολίων που συνιστούνται και χορηγούνται στους ενήλικες. Για το 2020 αναφέρονται από τα αμερικάνικα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και από το τμήμα προγραμμάτων και εφαρμογών ανοσοποίησης, οι αλλαγές στα παρακάτω εμβόλια:

Εμβόλιο της γρίπης

Συνιστάται σε όλους( και παιδιά άνω των 6 μηνών ),που δεν έχουν ειδικές αντενδείξεις για το εμβόλιο

PCV-13-εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου

Το  PCV-13 δεν συνιστάται πλέον ως ρουτίνα σε άτομα ≥65 ετών με ανοσολογική επάρκεια. Λαμβάνεται η απόφαση χορήγησής του από τον θεράποντα ιατρό για τον εκάστοτε ασθενή αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Συγκεκριμένα, συνιστάται σε ενήλικες:

  • 19-65 ετών με προδιαθεσικούς παράγοντες, πχ: καπνιστές > 1 πακέτο/ημέρα, διαβητικοί, με ασθένεια αναπνευστικού, ήπατος, καρδιάς: να λαμβάνουν 1 δόση PPSV23
  • >19 ετών με ανοσοκαταστολή, ασπληνία, εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, να λαμβάνουν το  PCV-13:

να λαμβάνουν 1 δόση PCV13 και 2 μήνες μετά λαμβάνουν 1 δόση PPSV23

το PPSV23 να επαναλαμβάνεται μετά από 5 χρόνια

μόνο μία δόση PPSV23 συνιστάται από την ηλικία των 65 ετών και άνω

  • >65 ετών με ανοσολογική επάρκεια: να λαμβάνουν 1 δόση PPSV23

Αν το PPSV23 είχε χορηγηθεί πριν τα 65 έτη, τότε, μπορεί να χορηγηθεί ξανά μία επαναληπτική δόση από 5 έτη .

Εμβόλιο για τον ιό HPV, ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων

Συνιστάται η ολοκλήρωση των 3 δόσεων του εμβολίου και στα δύο φύλα μέχρι την ηλικία των 26 ετών, για όσους ξεκίνησαν τον εμβολιασμό στην ηλικία των 15 ετών και μεταγενέστερα.

Στις ηλικίες 27-45 ετών, η χορήγηση του εμβολίου και η ολοκλήρωση των 3 δόσεων είναι εξατομικευμένη. Η απόφαση λαμβάνεται από τον θεράποντα ιατρό με βάση το ιστορικό του ασθενή.

Ηπατίτιδα Α

Συνιστάται επιπλέον σε όλους τους ασθενείς με HIV και στα άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε χώρους υψηλού κινδύνου, πχ άσυλα, ιδρύματα κτλ.

Ηπατίτιδα Β

Συνιστάται επιπλέον ο εμβολιασμός με το hepatitis b vaccine (Rx)των εγκύων γυναικών που αξιολογούνται ως υψηλού κινδύνου να αναπτύξουν σοβαρή λοίμωξη ή επιπλοκές.

Δεν συνιστάται η χρήση του HepB-CpG (Heplisav-B) στην κύηση, γιατί δεν υπάρχουν, ακόμη, δεδομένα για την ασφάλεια του.

Μηνιγγιτιδόκοκκος Β

Ενήλικες που έχουν ανοσολογική ανεπάρκεια, έλλειψη συμπληρώματος, ενήλικες υγιείς που εργάζονται σε χώρους με υψηλό κίνδυνο λοίμωξης από τον μηνιγγιτιδόκοκκο και σε μικροβιολογικά εργαστήρια, συνιστάται να λαμβάνουν 2 δόσεις(0,1) Bexsero-Rx ή 2 δόσεις(0,6) Trumenba Rx.

Σε άτομα χωρίς υψηλό κίνδυνο και προδιαθεσικούς παράγοντες, ηλικίας 16-23 ετών, ιδιαίτερα στην ηλικία 16-18, συνιστάται η χορήγηση των 2 δόσεων Bexsero-Rx ή 2 δόσεις(0,6) Trumenba Rx. Δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση για την χορήγηση σε φοιτητές που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και αντίστοιχους χώρους.

Επαναληπτικές δόσεις συνιστώνται 1 χρόνο μετά την ολοκλήρωση του σχήματος και ανά 2-3 έτη χορηγούνται σε όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου λόγω υγείας ή επαγγελματικής έκθεσης.

Τέτανος – Κοκκύτης – Διφθερίτιδα

Η επανάληψη του αντιτενανικού εμβολίου που γίνεται ανά 10 έτη, συνιστάται πλέον να γίνεται σε συνδυασμό με το εμβόλιο της Διφθερίτιτιδας/Κοκκύτη ώστε να γίνεται ταυτόχρονη ενίσχυση της ανοσοποίησης για τον κοκκύτη και την διφθερίτιδα (ειδικά στις γυναίκες για την προστασία των βρεφών).

ΜΜRΙλαρά-Ερυθρά-Παρωτίτιδα

Για τα άτομα που γεννήθηκαν >1957, συνιστούνται 2 δόσεις ΜΜR. Όσοι γεννήθηκαν <1957 ή υπάρχει ατελής ή άγνωστη ανοσοποίηση, θα κριθεί αν θα χρειαστούν 1-2 δόσεις (ανάλογα με την ύπαρξη εργαστηριακών εξετάσεων για τα επίπεδα των αντισωμάτων τους για την ιλαρά, ερυθρά,παρωτίτιδα)

Ανεμοβλογία-Έρπης ζωστήρας

Σε άτομα που γεννήθηκαν < 1980 και δεν είναι γνωστό το ιστορικό τους και σε ασθενείς με HIV και CD4 ≥200 κύτταρα/µL, δίνονται 2 δόσεις εμβολίου.

 

Σε άτομα > 50 ετών γίνονται 2 δόσεις εμβολίου για τον έρπητα ζωστήρα. Το RZV προτιμάται σε σχέση με το ZVL. Αν είχε χορηγηθεί πρώτο το ZVL, τότε πρέπει να χορηγείται το RZV σε διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών μετά το ZVL

Στην Ελλάδα παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις το ισχύων πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων. Η διαφοροποίηση αφορά την κάλυψη του εμβολίου για τον HPV, τόσο στις γυναίκες> 18 ετών, όσο και στους άρρενες Μη υψηλού κινδύνου και ανεξαρτήτως ηλικίας, όπου δε υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Επίσης, ο εμβολιασμός για τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β αφορά μόνο τα άτομα υψηλού κινδύνου-με ειδικές ενδείξεις.

file:///C:/Users/user/Downloads/ΕΘΝΙΚΟ%20ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ%

Στοιχεία:

/https://reference.medscape.com/viewarticle/925851?src=WNL_drugguide_200309_MSCPREF&uac=360985AV&impID=2304887&faf=1

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html#table-age

https://www.empr.com/home/news/acip-2020-adult-immunization-schedule-updates

Σχετικά άρθρα