Ευρωπαίοι & COVID-19:πληθυσμός ευπαθών ηλικιωμένων που απαιτούν απομόνωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της eurostat, υπάρχουν >98 εκατομμύρια Ευρωπαίοι > 65 ετών, όταν τα παιδιά <14 ετών είναι 80 εκατομμύρια και οι νέοι, δηλαδή, τα άτομα 15-29 ετών αποτελούν μόνο το 17% του πληθυσμού.

Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού SARS-CoV2 σε όλες τις ηλικίες, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνησιμότητα του COVID-19 στους ηλικιωμένους και ευπαθείς Ευρωπαίους, αποκαλύπτει ότι η πραγματική, βιολογική ηλικία και η φυσιολογική φθορά του χρόνου με τα εκφυλιστικά νοσήματα, δυστυχώς, δεν αίρονται με άρνηση της πραγματικής ηλικίας και της γήρανσης.

Η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στηρίζεται στην ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ και στη ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ του ιού, επειδή:

 • Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον COVID-19.
 • Δεν υπάρχει εμβόλιο, ώστε να μειώνεται η διασπορά του ιού, αυξάνοντας το ποσοστό του πληθυσμού με ανοσία.
 • Η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική για το 20% των μολυσμένων που θα εκδηλώσουν σοβαρά συμπτώματα της νόσου.
 • Το 15% όσων μολύνονται θα απαιτήσουν νοσηλεία στο νοσοκομείο και το 5% σε ΜΕΘ.
 • Στην Ελλάδα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο το 23,6% των 495 ασθενών και σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το 5,25%(26 ασθενείς από τους 495)
 • Καταγράφεται αύξηση της θνησιμότητας όταν υπάρχει αυξημένος αριθμός ασθενών και μειωμένος διαθέσιμος αριθμός κλινών σε ΜΕΘ- μονάδες εντατικής θεραπείας
 • Δεν έχουν τα συστήματα υγείας τη δυνατότητα να νοσηλεύσουν ταυτόχρονα τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών και μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση.

Η Γερμανία έχει θνησιμότητα <0,5%, διαθέτοντας 25.000 κλίνες σε ΜΕΘ για 83 εκατομμύρια κατοίκους, με δυνατότητα διπλασιασμού τους, ενώ κατασκευάζει η ίδια τον εξοπλισμό που απαιτείται.

Η Γαλλία διαθέτει περίπου 7.000 κλίνες ΜΕΘ για 67 εκατομμύρια κατοίκους και θνησιμότητα περίπου 3%

Η Ισπανία για 46 εκατομμύρια κατοίκους διαθέτει 4.400 κλίνες ΜΕΘ και έχει θνησιμότητα στο 6%

Η Ιταλία με πληθυσμό 60,48 εκατομμύρια διαθέτει περίπου 4.000 κλίνες ΜΕΘ και >8% θνησιμότητα

https://www.statista.com/chart/21134/age-distribution-coronavirus-italy-south-korea/

Παράγοντες που συντελούν στην αυξημένη διασπορά του COVID-19 και στην υψηλή νοσηρότητα – θνησιμότητα των Ευρωπαίων πολιτών

 • Η μεγάλη μεταδοτικότητα του ιού COVID-19 από άτομο σε άτομο.
 • Η μεγάλη συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, που ευνοεί τη διασπορά αναπνευστικών λοιμώξεων.
 • Η αύξηση της θνησιμότητας με την αύξηση της ηλικίας.
 • Το μεγάλο ποσοστό του γηρασμένου πληθυσμού στην Ευρώπη.
 • Το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού με περισσότερα υποκείμενα νοσήματα, όπως παχυσαρκία, υπέρταση, διαβήτης, καρδιαγγειακή νόσος, καρκίνος, ΧΑΠ-χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια: πχ. καπνιστής με μεταβολικό σύνδρομο ή καρκίνο.
 • Η συχνή συνύπαρξη των παραπάνω, δηλαδή το μεγάλο ποσοστό του γηρασμένου πληθυσμού με υποκείμενα νοσήματα, που κατοικεί σε χώρους με συνωστισμό.
 • Η έντονη επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα μεγάλου ποσοστού ηλικιωμένων Ευρωπαίων >60-65 ετών, που αυξάνει τον συγχρωτισμό ευπαθών ατόμων και την πιθανότητα διασποράς του ιού.

Με βάση τις ισχύουσες συνθήκες, η κοινωνική απομόνωση των ατόμων, με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού και της έκθεσης των ευπαθών ομάδων, μπορεί να συντελέσει στον έλεγχο της πανδημίας, όπως έδειξε και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην Κίνα.

Στοιχεία:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/video-covid-19-why-social-distancing-important

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-gr-daily-report-20200320.pdf

https://english.elpais.com/

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

Σχετικά άρθρα