FilmArray PCR: ταχεία, ακριβής, προσιτή διάγνωση λοιμώξεων σε 1 ώρα

Η ταυτόχρονη, ταχεία και αξιόπιστη εξέταση δειγμάτων για δέκα, είκοσι, τριάντα ή περισσότερους μικροοργανισμούς που προκαλούν γαστρεντερίτιδα, μηνιγγο-εγκεφαλίτιδα, πνευμονία ή άλλες αναπνευστικές και συστηματικές λοιμώξεις, συνδυαστικά με τον έλεγχο της μικροβιακής αντίστασης, είναι εφικτά με τις νεότερες μοριακές μεθόδους εξέτασης δειγμάτων και διάγνωσης των λοιμώξεων .

Στις νέες μοριακές τεχνικές, που αποτελούν το μέλλον στην διάγνωση των λοιμώξεων, ανήκουν τα Συνδρομικά τεστ πολυπλεκτικής PCR, όπως είναι τα πολυδύναμα διαγνωστικά πάνελ BIOFIRE® FILMARRAY® SYSTEMS, τα οποία είναι εγκεκριμένα από το FDA, CE-IVD και TGA  και ήδη χρησιμοποιούνται.

Στους φορητούς, επιτόπιους αναλυτές, μετά από 2-3 λεπτά προεργασία και με διάρκεια εξέτασης περίπου 1 ώρα, ελέγχεται κάθε δείγμα ταυτόχρονα για μεγάλο αριθμό ιών, βακτηρίων, μυκήτων, παρασίτων ή επιπλέον για ορισμένους δείκτες μικροβιακής αντίστασης, ανάλογα με τη λοίμωξη και το επιλεγμένο πάνελ.

http://www.biomerieux-diagnostics.com/sites/clinic/files/filmarray-steps.jpg

Συγκριτικά με τις μεθόδους της κλασσικής Μικροβιολογίας, που απαιτούν περισσότερες από 48 ώρες για την απομόνωση κυρίως βακτηρίων ή μυκήτων, με τις νέες μοριακές τεχνικές δίνεται η δυνατότητα εξέτασης πολλών παθογόνων, με ελάχιστη προεργασία του δείγματος. Παρέχεται με τον τρόπο αυτό ταχύτατη διάγνωση της λοίμωξης, έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης, στοχευμένης και κατά συνέπεια, αποτελεσματικότερης θεραπείας και δυνητικά καλύτερη πρόγνωση για τον ασθενή.

Στη διάγνωση της γαστρεντερίτιδας, της δεύτερης σε συχνότητα αιτίας θανάτου παιδιών κάτω των 5 ετών, το γαστρεντερικό πάνελ FilmArray μπορεί να ανιχνεύσει 22 παθογόνα, ιούς, μικρόβια, παράσιτα, σε περίπου 1 ώρα. Αντίθετα, η απομόνωση του μικροβιακού αιτιολογικού παράγοντα γαστρεντερίτιδας απαιτεί >72 ώρες με τις κλασσικές μεθόδους διάγνωσης, ενώ συχνά δεν τίθεται διάγνωση των ιογενών ή και παρασιτικών λοιμώξεων.

Με το γαστρεντερικό FilmArray, ένα δείγμα κοπράνων κατά τη διερεύνηση γαστρεντερίτιδας ελέγχεται ταυτόχρονα για 22 παθογόνα:


Ιοί
Adenovirus 40/41
Astrovirus
Norovirus GI/GII
Rotavirus A
Sapovirus (I,II, IV, and V)


https://www.biomerieux-diagnostics.com/filmarrayr-gi-panel
Παράσιτα
Cryptosporidium
Cyclospora cayetanensis
Entamoeba histolytica
Giardia lamblia 

Βακτήρια

Campylobacter (jejuni, coli & upsaliensis)
Clostridium difficile (Toxin A/B)
Plesiomonas shigelloides
Salmonella
Yersinia enterocolitica
Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus, & cholerae)
Vibrio cholerae 


https://www.biomerieux-diagnostics.com/filmarrayr-gi-panel
E. coli O157
Enteroaggregative E(EAEC)
Enteropathogenic E. coli (EPEC)
Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st
Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2 E. coli O157 Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC)

Στη διάγνωση αναπνευστικών λοιμώξεων, με τη λήψη ενός δείγματος, ελέγχονται ταυτόχρονα με το πάνελ πολυπλεκτικής PCR, 23 παθογόνα αίτια, βακτήρια και ιοί -περιλαμβανομένου και του ιού SARS-CoV-2:

Ιοί
Adenovirus
Coronavirus 229E
Coronavirus HKU1
Coronavirus OC43
Coronavirus NL63
Middle East Respiratory SyncialCoronaVirus (Mers-CoV)
Severe Acute RespiratorySyndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
Human MetapneumovirusHuman Rhinovirus/Enterovirushttps://www.biomerieux-diagnostics.com/filmarrayr-respiratory-panel

Influenza AI
nfluenza A/H1
Influenza A/H1-2009
Influenza A/H3
Influenza B
Parainfluenza1
Parainfluenza2
Parainfluenza3
Parainfluenza4
RSV
Βακτήρια
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis
Chlamydophila pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

Για τη διάγνωση μηνιγγίτιδας -εγκεφαλίτιδας γίνεται ανίχνευση 14 παθογόνων σε χρονικό διάστημα μίας ώρας:

Escherichia coli K1
Haemophilus influenzae
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidisS
treptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae

Cytomegalovirus (CMV)
Enterovirus
Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
Human herpes virus 6 (HHV-6)
Human parechovirus
Varicella zoster virus (VZV) 
Μύκητες
Cryptococcus neoformans/gattii

https://www.biomerieux-diagnostics.com/filmarray-meningitis-encephalitis-me-panel

Οι λοιμώξεις στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα προκαλούν το θάνατο σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και αποτελούν την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου. Στην διερεύνηση τους, ειδικά για νοσοκομειακή χρήση, το  Pneumonia plus Panel ελέγχει ταυτόχρονα 27 παθογόνα και 7 δείκτες μικροβιακής αντίστασης, δίνοντας αποτελέσματα επίσης σε 1 ώρα.

Προκειμένου να ανιχνευθεί η λοίμωξη από την κυκλοφορία του αίματος, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα πάνελ, όπου εξετάζεται αίμα από τις θετικές αιμοκαλλιέργειες. Ανιχνεύονται ταυτόχρονα 43 στόχοι, 33 παθογόνα και 10 δείκτες μικροβιακής αντίστασης, με ευαισθησία 99%, θέτοντας σε 1 ώρα τη διάγνωση στις 9 από τις 10 θετικές αιμοκαλλιέργειες, γεγονός πολύ σημαντικό για την στοχευμένη, έγκαιρη θεραπεία των ασθενών.

Λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, οι νέες μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι μπορούν να γίνονται επιτόπια, με φορητά μηχανήματα, δεν απαιτούν ιδιαίτερη προεργασία στο δείγμα και είναι προσιτές, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό εξετάσεων που διενεργούν, χωρίς την χρήση άλλων υλικών και χωρίς την απώλεια πολύτιμου χρόνου για τον ασθενή.

http://www.biomerieux-diagnostics.com/sites/clinic/files/configurations2.png

Προς το παρόν, η κλασική καλλιέργεια των δειγμάτων αποτελεί την κύρια μέθοδο διάγνωσης των λοιμώξεων, ενώ αναμένεται η προοδευτικά όλο και μεγαλύτερη χρήση των μοριακών τεχνικών. Η αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από τη μέθοδο, γίνονται πάντα από τον θεράποντα ιατρό, σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα ή και σε συνδυασμό με κλασικές διαγνωστικές μεθόδους. Επισημαίνεται ότι το αρνητικό ή το θετικό τεστ αναφέρεται μόνο στα συγκεκριμένα παθογόνα που εξετάστηκαν και δεν αποκλείει την επίδραση και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών και παθολογικών καταστάσεων.

Πηγή:

https://www.medisyn.eu/examinations/692

https://www.biomerieux-diagnostics.com/filmarray

http://www.evaggelismos-hosp.gr/files/epistimoniki_enosi/02_02_18_2_PERIVOLIOTI.pdf

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MED812

Σχετικά άρθρα