Η αντιιική δράση κοινών στοματικών διαλυμάτων στο COVID-19

H προφυλακτική χρήση στοματικών πλύσεων και γαργαρισμών για 15-30 δευτερόλεπτα με κοινά στοματικά διαλύματα, πριν και μετά από οδοντιατρικές εργασίες ή πιθανή έκθεση στον ιό SARS-CoV-2, ελέγχεται στα πλαίσια διαφόρων μεθόδων μείωσης της διασποράς του ιού.

Γερμανοί ερευνητές εξέτασαν την αποτελεσματικότητα 8 κοινών στοματικών διαλυμάτων στην μείωση του ιικού φορτίου από τις στοματοφαρυγγικές εκκρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την ευπάθεια του περιβλήματος του ιού SARS-CoV-2 σε ορισμένα αντισηπτικά και τη μείωση της διασποράς του, όταν μειώνεται το ιικό φορτίο στις εκκρίσεις των ασθενών, εξετάστηκαν στοματικά διαλύματα που δυνητικά προσβάλλουν και καταστρέφουν τον φάκελο του ιού. Τα διαλύματα του εμπορίου είχαν ως δραστική ουσία την αιθανόλη, τη χλωρεξιδίνη, το χλωριούχο κετυλπυριδίνιο, το οξυζενέ ή την ιωδιούχο ποβιδόνη, σε διάφορες συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας “Virucidal Efficacy of Different Oral Rinses Against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2” που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Journal of Infectious Diseases, στις πειραματικές συνθήκες που μιμούνταν ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις, καταγράφηκε σημαντική μείωση του ιικού φορτίου 3 στελεχών του ιού SARS-CoV-2, μετά από 30 δευτερόλεπτα εφαρμογής.

Οι δραστικές ουσίες και η αντίστοιχη μείωση του ιικού φορτίου:

  • Αιθανόλη και αιθέρια έλαια: 2,61-3,11
  • Ιωδιούχος ποβιδόνη: 2,61-3,11
  • Χλωριούχο βενζαλκόνιο: 2,61-3,11
  • Χλωρεξιδίνη: forte:0,78-1,17 & διάλυμα 0,2%: 0,50-0,56
  • Οξυζενέ-διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου: 0,33-0,78
  • Διυδροχλωρική οκτενιδίνη: 0,61-1,11
  • Πολυεξανίδη: 0,61-1,78

Η αποτελεσματικότητα των στοματικών διαλυμάτων στην μείωση του ιικού φορτίου του ιού SARS-CoV2 σε πραγματικές συνθήκες και ασθενείς, in vivo, πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω, σύμφωνα με την έρευνα.

Στην επίσημη ιστοσελίδα των προϊόντων listerine, https://www.listerine.com/covid-19-update, αναφέρεται ότι ορισμένα προϊόντα της εταιρείας περιέχουν μόνο 20% αιθυλική αλκοόλη, αλλά αυτά δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί για την αντιιική δράση τους κατά των κορονοϊών.

Στη μελέτη ” Rapid In‐Vitro Inactivation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS‐CoV‐2) Using Povidone‐Iodine Oral Antiseptic Rinse” από το Ερευνητικό Αντιιικό Ινστιτούτο τoυ Πανεπιστημίου της Γιούτα στις ΗΠΑ, εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα του στοματικού διαλύματος ιωδιούχου ποβιδόνης κατά του ιού SARS-CoV2. Καταγράφηκε μείωση του ιικού φορτίου σε όλες τις αραιώσεις από 0,5%-0,75%-1,5%, με 15-30 δευτερόλεπτα εφαρμογής της, επιφέροντας μείωση της συγκέντρωσης του ιού στο όριο ανίχνευσης, στα 0.67 Log10 CCID50/0.1 mL, από τα αρχικά 4.0 log10 CCID50/0.1 mL. 

Τα διαλύματα οξυζενέ 1,5% (υπεροξειδίου του υδρογόνου) με εφαρμογή μέχρι 1 λεπτό, προτείνονται από την Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση για χρήση πριν τις οδοντιατρικές εργασίες. Όμως, όπως αναφέρεται στην παραπάνω έρευνα, δεν υπάρχουν ακόμη κλινικές έρευνες για την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά της κατά του κορονοϊού SARS-CoV2.

Πηγή:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04409873

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jopr.13209

https://watermark.silverchair.com/jiaa471.pdf?

Σχετικά άρθρα