Η μητρότητα σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της eurostat, μετά το 2000 καταγράφεται διαρκής μείωση του αριθμού των παιδιών που γεννιούνται ανά μητέρα και αύξηση της ηλικίας απόκτησης του πρώτου παιδιού. Στην Ευρώπη, ο μέσος όρος παιδιών ανά μητέρα είναι τα 1,59 και η μέση ηλικίας απόκτησης του πρώτου παιδιού είναι τα 29,1 έτη.

Σε παγκόσμια κλίμακα, ο Νίγηρας κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων ανά γυναίκα με 6,49 παιδιά. Αντίστοιχα, ο μικρότερος αριθμός καταγράφεται στην Σιγκαπούρη με 0,83 γεννήσεις ανά γυναίκα.

Με βάση τα δεδομένα της eurostat για την Ελλάδα

  • σε κάθε μητέρα αντιστοιχούν 1,43 παιδιά
  • η μέση ηλικία απόκτησης του πρώτου παιδιού είναι τα 30,4 έτη
  • το 3,1% των γυναικών αποκτά το πρώτο παιδί πριν την ηλικία των 20 ετών.Συγκριτικά, στην Βουλγαρία καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό γυναικών στην Ευρώπη, το 12,5%, που αποκτούν το πρώτο παιδί σε ηλικία μικρότερη των 20 ετών, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό είναι στην Ελβετία με 0,8%.
  • το 6,6% των γυναικών αποκτά το πρώτο παιδί μετά την ηλικία των 40 ετών, αντίστοιχα, στην Ισπανία καταγράφεται 8,8%, το υψηλότερο ευρωπαϊκό ποσοστό γυναικών, που αποκτά το πρώτο παιδί μετά τα 40 έτη.

Στη Ευρώπη, το 92% των γυναικών γεννούν στην ηλικία των 20-39 ετών, το 3,7% πριν τα είκοσι έτη και το 4,3% από τα 40 έτη και άνω.

Τα 65 από τα 223 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν παιδιά που ζουν μαζί τους. Από τα 65 εκατομμύρια νοικοκυριών, το 15% είναι μονογονεϊκές οικογένειες:

47% έχουν ένα παιδί

40% έχουν δύο παιδιά

13% έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά

Πηγή:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190801-1

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics

Σχετικά άρθρα