Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού στις 4 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα κορωνοϊού

Εκτός από την Κίνα, η Νότια Κορέα, η Ιταλία και το Ιράν είναι οι χώρες με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19. Παράλληλα, οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ότι αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα παρατηρείται με την αύξηση της ηλικίας και της συννοσηρότητας, που συχνά συνυπάρχουν.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη μεταδίδεται ο ιός στα ευπαθή άτομα, καθώς το 80% των σοβαρών περιστατικών αφορούν ηλικιωμένους> 60 ετών και το 75% άτομα με επιβαρυμένη κατάσταση υγείας και υποκείμενα νοσήματα, καρδιαγγειακά, διαβήτη, νεοπλάσματα.

Η θνησιμότητα ανά χώρα παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από 0,16-4,9% και ανά ηλικία:

80+ ετών: 14.8%

70-79 ετών: 8.0%

60-69 ετών: 3.6%

50-59 ετών: 1.3%

40-49 ετών: 0.4%

30-39 ετών: 0.2%

20-29 ετών και 10-19: 0.2%

0-9 ετών: μηδενική θνησιμότητα

Ποια είναι η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού στις 4 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα ασθενών με COVID-19 και στην Ελλάδα;

Τα στατιστικά στοιχεία για τον προέρχονται από τα https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/341.html και https://www.worldometers.info/coronavirus/

Στο Ιράν μέχρι στις 8/3/20 καταγράφηκαν 7.161 κρούσματα επιβεβαιωμένα, 237 θάνατοι και ανάρρωσαν 2.394 ασθενείς.

Το 5,87% του πληθυσμού είναι από 65 ετών και άνω και το 13,59% είναι από 55 ετών και άνω.

0-14 ετών: 24.11%

15-24: 13.36% 

25-54: 48.94% 

55-64: 7.72%

65 + : 5.87% (male 2,316,677/female 2,670,254) (2020 est.)

Στην Νότια Κορέα αναφέρονται 7.478 κρούσματα με 53 θανάτους, 36 σε σοβαρή κατάσταση και ανάρρωση σε 166 άτομα.

Το 15,92% του πληθυσμού είναι από 65 ετών και άνω και το 31,4 %, δηλαδή περίπου το 1/3 του πληθυσμού είναι από 55 ετών και άνω.

0-14 ετών: 12.77% 

15-24: 11.18% 

25-54: 44.66% 

55-64: 15.47% 

65 +: 15.92% (male 3,572,855/female 4,678,882) (2020 est.)

Στην Ιταλία αναφέρονται 7.375 κρούσματα, με 366 θανάτους, 650 σε σοβαρή κατάσταση και 622 ανάρρωσαν.

Το 22,08% του πληθυσμού είναι από 65 ετών και άνω και το 36%, δηλαδή περίπου το 1/3 του πληθυσμού, είναι από 55 ετών και άνω.

0-14 ετών: 13.45% 

15-24: 9.61%

25-54: 40.86% 

55-64: 14% 

65 + : 22.08% (male 5,949,560/female 7,831,076) (2020 est.)

Στην Κίνα αναφέρονται 80.739 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 3.120 θάνατοι, σε κρίσιμη κατάσταση 5.111 και ανάρρωσαν 58.731 άτομα.

Η ομάδα από 65 ετών και άνω αποτελεί το 13,34% και από 55 ετών και άνω το 24,4% του πληθυσμού, δηλαδή περίπου το 1/4 του πληθυσμού.

0-14 ετών: 17.29% 

15-24: 11.48% 

25-54: 46.81%

55-64: 12.08%

65 + : 12.34% (male 81,586,490/female 90,458,292) (2020 est.)

Στην Ελλάδα ο αριθμός των κρουσμάτων είναι 84, δεν υπάρχουν μέχρι τώρα θανατηφόρα κρούσματα, 1 ασθενής βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το 22,43% του πληθυσμού είναι από 65 ετών και άνω και το 35,53%, δηλαδή περίπου το 1/3 του πληθυσμού, είναι από 55 ετών και άνω.

0-14 ετών: 14.53% 

15-24: 10.34% 

25-54: 39.6%

55-64: 13.1% 

65 + : 22.43% (male 1,057,317/female 1,322,176) (2020 est.)

Η ηλικιακή κατανομή του ελληνικού πληθυσμού, με τον αυξημένο αριθμό ηλικιωμένων ατόμων, αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα επαγρύπνησης για τον έλεγχο της διασποράς του ιού.

Η αυστηρή τήρηση των απλών κανόνων υγιεινής των χεριών και των σαφών οδηγιών προστασίας από την διασπορά του ιού και αντιμετώπισης των κρουσμάτων, που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, αποτελούν πράξη υπευθυνότητας όχι μόνο για την ατομική προστασία, αλλά και για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και αρρώστους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή.

Στοιχεία:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/341.html

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51787238

Σχετικά άρθρα