Καραντίνα και Απομόνωση:σε τι διαφέρουν;

Η πιθανότητα να βρεθεί κάποιος σε απομόνωση ή καραντίνα, δεν είναι πλέον τόσο μηδαμινή ή φανταστική, κρίνοντας από τις εικόνες και την πληροφόρηση αναφορικά με την επιδημία του κορωνοϊού. Προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να αποτραπεί η μετάδοση μολυσματικών νόσων από άτομο σε άτομο, έχουν θεσπιστεί καθορισμένα μέτρα, τα οποία επιβάλλονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Απομόνωση

Η ιατρική απομόνωση επιβάλλεται στους ΑΣΘΕΝΕΙΣ από μία μεταδοτική νόσο, πχ του κορονοϊού 2019- nCoV. Οι ασθενείς νοσηλεύονται και περιορίζονται αυστηρά σε ειδικά οργανωμένους χώρους εντός των νοσοκομείων ή των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας. Από τους χώρους απομόνωσης απαγορεύεται η μετακίνησή, για να μην μεταδίδουν τη νόσο κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους.

Καραντίνα

Η ιατρική καραντίνα επιβάλλεται σε ΥΓΙΕΙΣ, που πιθανόν έχουν εκτεθεί στον μολυσματικό παράγοντα και δεν έχουν νοσήσει. Είναι ο υποχρεωτικός περιορισμός ενός ατόμου σε συγκεκριμένες δημόσιες δομές ή στο σπίτι υπό επιτήρηση, με στόχο να αποφευχθεί η μετάδοση της ασθένειας.

Έχει σαν στόχο να απομονώσει τους φορείς της νόσου, που έχουν μολυνθεί αλλά δεν έχουν συμπτώματα, δηλαδή η λοίμωξη τους είναι υποκλινική, καθώς και όσα άτομα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο επώασης.

Με βάση διεθνείς νόμους που έχουν θεσπιστεί, αν κριθεί ότι κάποιο άτομο έχει εκτεθεί στη μολυσματική νόσο και είναι επικίνδυνο για την διασπορά της, μπορεί δυνητικά να υποχρεωθεί σε εξέταση, σε καραντίνα ή σε απομόνωση.

Αναφορικά με τη επιβολή καραντίνας, απομόνωσης, εξέτασης, θεραπείας σε περίπτωση μολυσματικής νόσου, που μεταδίδεται από άτομο σε άτομο και τα υφιστάμενα όρια ή δικαιώματα, υπάρχει ενημερωτικό υλικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) στο https://www.who.int/healthsystems/topics/health-law/chapter10.pdf:

(10.3 Compulsory treatment orders. Although the right to consent to medical treatment is a fundamental individual human right, there are circumstances in which public health authorities may be justified in ordering the compulsory Advancing the right to health: the vital role of law Page | 159 )

Public health laws should authorize public health officials to make orders for the isolation of infected individuals, and the quarantine of those who have been exposed to a serious contagious disease. As with treatment orders, however, these restrictions on autonomy should only be used as a last resort and should be minimally restrictive (see Section 10.1). For example, an infectious individual who does not require medical attention may be effectively quarantined within his or her home, rather than being confined in a hospital or other facility used as a detention centre.

Στοιχεία:

https://www.who.int/healthsystems/topics/health-law/chapter10.pdf

https://www.cdc.gov/quarantine/quarantineisolation.html

https://www.hhs.gov/answers/public-health-and-safety/what-is-the-difference-between-isolation-and-quarantine/index.html

Σχετικά άρθρα