Κατανάλωση αλκοόλ στο διαβήτη και επιδείνωση υπέρτασης

Ακόμα και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ από τους διαβητικούς τύπου 2 αυξάνει κατά 2,5 – 3 φορές τον κίνδυνο υπέρτασης. Σύμφωνα με την έρευνα ACCORD σε 10.000 ενήλικες από την Ιατρική Σχολή Wake Forest στην Βόρεια Καρολίνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας (American Heart Association), διαπιστώθηκε “δοσο-εξαρτώμενη” σχέση μεταξύ της αύξησης της αρτηριακής πίεσης και της κατανάλωσης αλκοόλ από τους διαβητικούς.

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι διαβητικοί παρουσιάζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η εμφάνιση ή η επιδείνωση της υπέρτασης μπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετη επιβάρυνση και αύξηση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας στην ομάδα αυτή των ασθενών. Οι 10.200 ασθενείς της έρευνας ACCORD είχαν μέση ηλικία τα 63 έτη, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη < 7.5% και δεν είχαν ακόμη διαγνωσθεί με εμφανή καρδιαγγειακή και νεφρική νόσο.

Η ήπια κατανάλωση αλκοόλ περιλάμβανε 1-7 ποτά την εβδομάδα. Η μέτρια λήψη αφορούσε την κατανάλωση 8-14 ποτών και η βαριά κατανάλωση τη λήψη ίση ή > 15 ποτών την εβδομάδα.

Διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση 8-14 ποτών την εβδομάδα συνοδευόταν με αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά 2,5 φορές και ότι η βαριά κατανάλωση αλκοόλ, > 15 ποτών την εβδομάδα, τριπλασίαζε την πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης.

Η αύξηση της πίεσης παρατηρήθηκε στο 79% των διαβητικών, της υπέρτασης σταδίου 1 στο 66% και της υπέρτασης σταδίου 2 στο 62% των ασθενών.

Στην ήπια κατανάλωση των 1-7 ποτών την εβδομάδα δεν καταγράφηκε αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Η “ασφαλής” ποσότητα αλκοόλ τίθεται διαρκώς υπό αμφισβήτηση. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην λαμβανόμενη ποσότητα αλκοόλ από τους διαβητικούς ασθενείς, που ήδη θεωρούνται ομάδα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Πηγή:

https://www.medscape.com/viewarticle/937871?src=wnl_edit_tpal&uac=360985AV&impID=2582733&faf=1

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.120.017334?

Σχετικά άρθρα