Κλαριθρομυκίνη με αντιπηκτικά ριβαροξαβάνη/απιξαμπάνη/δαμπιγκατράνη και αύξηση αιμορραγικών επιπλοκών

Η ταυτόχρονη χορήγηση Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran etexilate) και Xarelto (rivaroxaban) με κλαριθρομυκίνη αυξάνει 20-100% τα επίπεδα των αντιπηκτικών στο αίμα, αυξάνοντας κατ’επέκταση τον κίνδυνο αιμορραγίας, σύμφωνα με άρθρο του Medscape αναφορικά με καναδική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Internal Medicine.

Η ερευνητική ομάδα του Dr. Manish Sood από το Ottawa Hospital Research Institute, με την στήριξή των Heart and Stroke Foundation of Canada και Institute for Clinical Sciences (ICES), προχώρησε στην αναδρομική μελέτη των δεδομένων από 24.943 ασθενείς, μέσης ηλικίας 77,6 ετών. Καταγράφηκαν οι αιμορραγικές εκδηλώσεις και οι εισαγωγές στο νοσοκομείο μετά την ταυτόχρονη λήψη DOC-Άμεσης δράσης χορηγούμενα από το στόμα αντιπηκτικά: Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran etexilate) και Xarelto (rivaroxaban) με τα αντιβιοτικά φάρμακα κλαριθρομυκίνη ή αζιθρομυκίνη.

Από τους  24,943 ασθενείς που έπαιρναν συστηματικά DOC-Άμεσης δράσης χορηγούμενα από το στόμα αντιπηκτικά

 • τo 40% λάμβανε ριβαροξαβάνη-Rivaroxaban-Xarelto
 • το 32% λάμβανε απιξαμπάνη-Αpixaban-Eliquis
 • το 28% λάμβανε δαμπιγκατράνη-dabigatran etexilate-Pradaxa

Από τους  24.943 ασθενείς, το 26% είχε λάβει κλαριθρομυκίνη και το 74% αζιθρομυκίνη

Ο κίνδυνος σοβαρής αιμορραγικής επιπλοκής ήταν 1,71 φορές μεγαλύτερος εντός 30 ημερών από την ταυτόχρονη λήψη των αντιπηκτικών DOC και της κλαριθρομυκίνης.

Μείζον αιμορραγικό επεισόδιο και εισαγωγή στο νοσοκομείο παρουσιάστηκε στο 0,77% των ασθενών που έλαβαν κλαριθρομυκίνη και στο 0,43% όσων έλαβαν αζιθρομυκίνη.

Προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα σοβαρών αιμορραγικών επιπλοκών από τη συγχορήγηση αντιπηκτικών DOC/ κλαριθρομυκίνης, από τον Dr. Manish Sood συνιστάται, πριν τη χορήγηση κλαριθρομυκίνης:

 • να εκτιμάται αν ο ασθενής έχει αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας (π.χ. ιστορικό αιμορραγίας, λήψη ταυτόχρονα ασπιρίνης, μεγάλη ηλικία)
 • αν είναι δυνατόν να δοθεί εναλλακτική αντιβιοτική αγωγή στη θέση της κλαριθρομυκίνης. Αν δεν μπορεί να λάβει άλλο αντιβιοτικό, να εξετάζεται αν μπορεί να λάβει για λιγότερες ημέρες ή να λάβει εναλλακτική αντιπηκτική αγωγή για μικρό χρονικό διάστημα, π.χ.ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους.
 • αν πρέπει να συγχορηγηθεί η κλαριθρομυκίνη με τα αντιπηκτικά DOC, τότε συνιστάται να μειωθεί η δόση όσο είναι δυνατό, να διακοπεί η χορήγηση ασπιρίνης όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και να χορηγούνται γαστροπροστατευτικά φάρμακα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αιμορραγίας του στομάχου.
 • Οι ασθενείς που θα λάβουν ταυτόχρονα DOC αντιπηκτικά μαζί με κλαριθρομυκίνη θα πρέπει να ενημερωθούν, ώστε να είναι πιο προσεκτικοί για πιθανές αιμορραγικές εκδηλώσεις, πχ για αίμα στις κενώσεις.

Τα DOC -άμεσης δράσης χορηγούμενα από το στόμα αντιπηκτικά: Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran etexilate) και Xarelto (rivaroxaban) λαμβάνονται από το στόμα για να αποτρέψουν το σχηματισμό θρόμβου σε ένα πλήθος παθήσεων.


Τα φάρμακα αυτά δρουν αναστέλλοντας άμεσα και επιλεκτικά έναν μόνο παράγοντα πήξης του αίματος. Για το λόγο αυτό καλούνται «άμεσα αντιπηκτικά», σε αντίθεση με άλλα αντιπηκτικά, όπως η βαρφαρίνη, τα οποία στοχεύουν έμμεσα διαφόρους παράγοντες πήξης.

Ενδεικτικά, ορισμένες παθολογικές καταστάσεις, στις οποίες χορηγούνται DOC αντιπηκτικά, είναι:

 • για την πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής (το σχηματισμό θρόμβων στις φλέβες) σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε εγχείριση, π.χ. αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος
 • για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου
 • για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων σε άλλα όργανα
 • για τη θεραπεία και πρόληψη εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (δημιουργία θρόμβου αίματος σε μια εν τω βάθει φλέβα, συνήθως στο πόδι)
 • για τη θεραπεία και πρόληψη πνευμονικής εμβολής

Πηγή:

https://www.medscape.com/viewarticle/931967?src=wnl_edit_tpal&uac=360985AV&impID=2414551&faf=1

https://www.galinos.gr/

http://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=3437444e-fb50-418a-8b2f-ac8d7c53cc69&groupId=12225

Σχετικά άρθρα