Κλινική δοκιμή Solidarity για το COVID-19

Σύμφωνα με τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα φάρμακα ρεμντεσιβίρη για τη θεραπεία του Ebola, λoπιναβίρη/ριτοναβίρη για το HIV/AIDS, ιντερφερόνη β-1α για την πολλαπλή σκλήρυνση και χλωροκίνη-υδροχλωροκίνη, ανθελονοσιακό και αντιφλεγμονώδες, έχουν επιλεγεί για την παγκόσμια κλινική δοκιμή Solidarity.

Η επιλογή των φαρμάκων, όπως αναφέρεται, έγινε με βάση τα εργαστηριακά δεδομένα, τα αποτελέσματα σε ζώα και τις κλινικές δοκιμές. Στις κλινικές δοκιμές Solidarity συμμετέχουν > 100 χώρες, οι οποίες από την 21η Απριλίου 2020 θα συνεργάζονται με στόχο την ταχύτερη εύρεση της πιο αποτελεσματικής αγωγής της νόσου COVID-19. H κάθε αγωγή θα χρησιμοποιείται ανεξάρτητα, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση των αποτελεσμάτων, καθώς και η σύγκριση με την μη χορήγηση κάποιας από τις 4 θεραπευτικές επιλογές.

Οι ασθενείς >18 ετών, που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, πρέπει να νοσηλεύονται με επιβεβαιωμένο Covid-19. Θα δίνουν την έγγραφη συγκατάθεση τους, αφού πρώτα ενημερωθούν από τους θεράποντες ιατρούς τους για τα θετικά και αρνητικά της συμμετοχής τους στην έρευνα. Oι θεράποντες θα αποφασίζουν αν κάποια αγωγή αντενδείκνυται και είναι ακατάλληλη για τον ασθενή.

Τα προσωπικά στοιχεία του ασθενή διατηρούνται ανώνυμα και η Global Data and Safety Monitoring Committee, ελέγχει την καταγραφή των δεδομένων.

Ούτε ο ασθενής, ούτε οι θεράποντες ιατροί του επιλέγουν την κατηγορία φαρμακευτικής αγωγής που θα ενταχθεί. Έχει δοθεί ένα καθορισμένο ψηφιακό πρόγραμμα και από το κομπιούτερ, με βάση τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί, “εντάσσεται” ο κάθε ασθενής σε κάποια θεραπευτική κατηγορία.

Οι θεραπευτικές επιλογές που δίνονται είναι:

Εφαρμογή μόνο της συνήθους κλινικής πρακτικής- Local standard of care

(χωρίς την επιπλέον χορήγηση κάποιου από τα 4 επιλεγμένα σχήματα)

Ή

Εφαρμογή της συνήθους κλινικής πρακτικής σε συνδυασμό με 1 μόνο επιλογή:

+

ή ρεμντεσιβίρη-Remdesivir

ή χλωροκίνη ή υδροχλωροκίνη-Chloroquine or Hydroxychloroquine

ή λoπιναβίρη/ριτοναβίρη-Lopinavir / Ritonavir

ή λoπιναβίρη/ριτοναβίρη + ιντερφερόνη β-1α- Lopinavir / Ritonavir + Interferon beta-1a

Για τον κάθε επιλεγμένο ασθενή καταγράφεται όλη η κλινική πορεία, η έκβαση και τα υποκείμενα νοσήματα: σακχαρώδης διαβήτης, καρδιολογικά νοσήματα, χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, χρόνια ηπατικά νοσήματα, άσθμα, ΗΙV/AIDS, φυματίωση.

Η σοβαρότητα της νόσου COVID-19 κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο καθορίζεται και καταγράφεται στα δεδομένα της κλινικής δοκιμής με βάση τη δύσπνοια, τη χορήγηση οξυγόνου, την ανάγκη αναπνευστήρα, και τα ακτινολογικά ευρήματα, αν έχει προηγηθεί απεικονιστικός έλεγχος.

Πηγή:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments

Σχετικά άρθρα