Κορωνοϊός: μήπως μιμείται την εξάπλωση της γρίπης;

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα συνεχώς μεταβάλλονται σχετικά με την μετάδοση του κορωνοϊού 2019 ή COVID-19 ή SARS- CοV2. Η εξάπλωσή του, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία και την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο NEJM, προσομοιάζει περισσότερο με την εξάπλωση της γρίπης και όχι του SARS της ίδιας οικογένειας.

Προσδιορίζοντας το ιϊκό φορτίο, τον αριθμό των σωματιδίων του ιού τόσο στο κατώτερο αναπνευστικό, όσο και στην μύτη, σε 18 ασθενείς στην περιοχή  Guangdong, οι ερευνητές βρήκαν ότι:

  • η συγκέντρωση του ιού στους συμπτωματικούς ασθενείς ήταν παρόμοια και στις δύο ανατομικές περιοχές. Ο ιός COVID-19 ή SARS- CοV2 προκαλεί σοβαρή διεισδυτική λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού με πνευμονία και έντονη αναπνευστική δυσχέρεια, όπως ο SARS. Ταυτόχρονα, βρέθηκε ότι αποικίζει εξίσου τον βλεννογόνο της μύτης όπως η γρίπη, χωρίς όμως τη ρινόρροια-συνάχι να αποτελεί τυπική και συχνή εκδήλωση της νόσου.
  • Από τα 18 άτομα που ελέγχθηκαν, ο ασθενής που ήταν ασυμπτωματικός, είχε επίσης μέτρια ποσότητα του ιού COVID-19 ή SARS- CοV-2 στην μύτη και στο λαιμό, παρόλο που δεν ανέπτυξε ποτέ συμπτώματα της νόσου.

Σύμφωνα με τον Dr Poland ερευνητή από την Μayo Clinic, σε σχετική αναφορά στο Μedscape. com, ο αποικισμός της μύτης από τον ιό θα μπορούσε να συνδέεται με την μετάδοση του ιού από ασυμπτωματικά άτομα, εφόσον αυτό αποδειχθεί.  

Επίσης, αναφέρεται από την Dr Andersen ανοσολόγο, που μελέτα την γενετική δομή και εξάπλωση του ιού, ότι παρόλο που ο ιός γενετικά έχει ομοιότητες με τον ιό του SARS, η μετάδοσή του μεταξύ των ανθρώπων είναι ταχύτερη από τους άλλους κορωνοϊούς, πλησιάζοντας την αντίστοιχη μετάδοση της γρίπης, με βάση την μέχρι τώρα συμπεριφορά του ιού.

H επιβεβαίωση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή SARS- CοV-2 από ασυμπτωματικούς και ρινικούς φορείς του ιού εκκρεμεί και θα μπορούσε δυνητικά να αλλάξει την όλη προσέγγιση της νόσου.

Άλλωστε, οι συνηθισμένοι, κοινοί τύποι των ιών της οικογένειας των κορωνοϊών: 229Ε-NL63-OC43-HKU1 και αποικίζουν την μύτη και αποτελούν περίπου το 30% των αιτών του κοινού κρυολογήματος.

Στοιχεία:

https://www.medscape.com/viewarticle/925477?s

https://www.jwatch.org/fw116374/2020/02/22/latest-covid-19-news-week-ending-feb-22?

Σχετικά άρθρα