Κρεατινίνη/Κυστατίνη-C αίματος για την ταχεία εκτίμηση μυικής δύναμης και σαρκοπενίας

Ο λόγος της Κρεατινίνης/Κυστατίνη-C αίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αδρή εκτίμηση και αξιολόγηση της απώλειας μυικής μάζας και δύναμης, χωρίς τη χρήση δυναμόμετρου και εξειδικευμένων μετρήσεων, σύμφωνα με κινεζική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature.com.

Στην έρευνα “Serum creatinine/cystatin C ratio as a case-finding tool for low handgrip strength in Chinese middle-aged and older adults” έγινε σύγκριση των τιμών Κρεατινίνης/Κυστατίνη-C αίματος και της δύναμης της λαβής του χεριού με το δυναμόμετρο σε 1098 άνδρες και 1241 γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω.

Με βάση τα κριτήρια της European Working Group on Sarcopenia in Older Adults (EWGSOP), το δυναμόμετρο χρησιμοποιείται μαζί με απεικονιστικές εξετάσεις για την εκτίμηση της σαρκοπενίας, της μυικής μάζας και δύναμης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μείωση της δύναμης λαβής του χεριού στο δυναμόμετρο αποτελεί πρόδρομο σημείο της σαρκοπενίας και κακό προγνωστικό δείκτη για την ποιότητα ζωής, την κατάθλιψη και τη θνησιμότητα. Η μέτρηση στο αίμα της κρεατινίνης και της κυστατίνης C, εκτός από την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας και της νεφρικής βλάβης, έχει χρησιμοποιηθεί, επίσης, για την εκτίμηση της σαρκοπενίας σε προηγούμενες μελέτες, όπως επισημαίνεται από τους ερευνητές.

Στην παραπάνω έρευνα, συγκρίνοντας και συσχετίζοντας τις τιμές από το δυναμόμετρο με τις μετρήσεις του αίματος σε 1.098 άνδρες και 1.241 γυναίκες και με όριο για τους άνδρες το Cr/Cy: 8,9 και για τις γυναίκες Cr/Cy:8,0 διαπιστώθηκε ότι:

  • Η μείωση της μυικής δύναμής της λαβής του χεριού στο δυναμόμετρο παρουσίαζε θετική γραμμική συσχέτιση με το λόγο κρεατινίνης/κυστατίνης C.
  • H ειδικότητα της μέτρησης Cr/Cy αίματος στους άνδρες υπολογίστηκε στο 83,7% και στις γυναίκες στο 77,5%. Αντίστοιχα, η ευαισθησία υπολογίστηκε 64,9% στους άνδρες και στο 63,1% στις γυναίκες.

Η εξέταση στο αίμα της κρεατινίνης/ κυστατίνης C (Cr/Cy) στα πλαίσια των προληπτικών πληθυσμιακών εξετάσεων, ταυτόχρονα με τους κλασικούς αιματολογικούς ελέγχους, είναι πιθανό να εντοπίσει την αρχόμενη απώλεια μυικής μάζας και δύναμης.

Η εφαρμογή της μεθόδου στα άτομα μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας, από 40 ετών και άνω, με προδιάθεση για την εμφάνιση σαρκοπενίας λόγω χρονίας νόσου, ακινησίας ή μακροχρόνιας νοσηλείας, μπορεί δυνητικά να καθορίσει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση της ταχείας απώλειας μυικής μάζας.

Πηγή:

https://www.nature.com/articles/s41598-020-71028-4

https://static.builder-assets.com/var/m_5/5b/5bd/8545/180205-

Σχετικά άρθρα