Λίγα δεδομένα-πολλά αναπάντητα ερωτήματα για την ανοσία στο COVID-19 αναμένοντας το εμβόλιο

Σύμφωνα με τo άρθρο: COVID-19 and Postinfection Immunity-Limited Evidence, Many Remaining Questions, των Dr R.Kirkcaldy, B.King, J.Brooks, στο JAMA Network, υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα και άγνωστα στοιχεία σχετικά με την ανοσία όσων έχουν μολυνθεί και αναρρώσει από τη νόσο COVID-19. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές ιογενείς λοιμώξεις, π.χ. της γρίπης, που δεν αφήνουν μόνιμη ή παρατεταμένη ανοσία.

Η διάρκεια της ανοσίας μετά τη μόλυνση από τον ιό έχει άμεσο επιδημιολογικό αντίκτυπο. Σχετίζεται με την ανοσία της κοινότητας ή της αγέλης, τη διασπορά του ιού, την έκθεση και προστασία των ευπαθών ατόμων, την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια της ανοσίας από τα διάφορα εμβόλια.

Αναπάντητα ερωτήματα και δεδομένα για την ανοσία στο COVID-19:

 • Ποιο είναι το ποσοστό του πληθυσμού που αναπτύσσει και ανέπτυξε εξουδετερωτικά αντισώματα κατά του ιού SARS-CoV-2;
 • Γιατί ορισμένοι ασθενείς που μολύνθηκαν από τον ιό δεν ανέπτυξαν αντισώματα;
 • Πόσο προστατεύουν τα εξουδετερωτικά αντισώματα από την επαναμόλυνση και για πόσο χρονικό διάστημα;
 • Ποια είναι η συσχέτιση ανάμεσα στην παραγωγή αντισωμάτων και στην κλινική βελτίωση των ασθενών; Υψηλοί τίτλοι αντισωμάτων δεν συνοδευόταν πάντα από κλινική βελτίωση των ασθενών, επίσης τα συμπτώματα της νόσου ενίοτε υποχωρούν πριν την αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων.
 • Ποια είναι η απόλυτη διάρκεια διασποράς του ιού από τους αναρρωνύοντες; Είναι γνωστό ότι το ιϊκό φορτίο κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της νόσου και ακολουθεί η μείωσή του στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, όταν αρχίζει η αύξηση της παραγωγής των αντισωμάτων. Η ανίχνευση του ιού σε αναρρωνύοντες, ασυμπτωματικούς πλέον ασθενείς είναι πιθανόν να μην έχει κλινική σημασία, όμως αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο.
 • Ποια είναι η διάρκεια ζωής των παραγόμενων εξουδετερωτικών αντισωμάτων, κυρίως IgG, κατά του ιού SARS-CoV-2; Αν ο ιός ακολουθεί το πρότυπο των συγγενικών ιών SARS-CoV-1, τότε τα αντισώματα κορυφώνονταν σε 4-5 μήνες και μειωνόταν σταδιακά μέχρι εξαφάνισης τα επόμενα 2-3 έτη. Με τον ιό του MERS, τα εξουδετερωτικά αντισώματα παρέμειναν μέχρι 34 μήνες στους αναρρωνύοντες.
 • Η ανίχνευση ΙgG εξουδετερωτικών αντισωμάτων συνεπάγεται διαρκή ανοσία; Επαναλοιμώξεις παρατηρούνται με άλλους ιούς της οικογένειας των κορωνοϊών, ειδικά τους ιούς 229Ε, ΝL63, ΟC43, που προκαλούν συνήθως ήπιες αναπνευστικές λοιμώξεις. Τα αίτια της επαναλοίμωξης δεν είναι επαρκώς γνωστά, αποδίδονται εν μέρει στην βραχεία πρόκληση ανοσίας, στην απουσία τοπικών προστατευτικών IgA αντισωμάτων στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και στις μεταλλάξεις των ιών.
 • Ποια είναι η συμμετοχή της κυτταρικής ανοσίας στη λοίμωξη COVID-19; Αφού υπάρχουν ασθενείς, που ενώ έχουν αναρρώσει, δεν έχουν αναπτύξει αντισώματα, θεωρείται εύλογο ότι για να αναρρώσουν, να καταπολεμήσουν και να εξουδετερώσουν τον ιό, πρέπει να ανέπτυξαν κάποια μορφή ανοσιακής απάντησης, εκτός της χυμικής ανοσίας με την παραγωγή αντισωμάτων.
 • Δεν υπάρχουν γνωστές και αποδεδειγμένες περιπτώσεις επαναλοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 σε ασθενείς που έχουν αναρρώσει και έχουν χαρακτηριστεί αρνητικοί μετά από 2 διαδοχικά τεστ PCR σε ρινοφαρυγγικά δείγματα.
 • Δεν είναι ακόμα γνωστό αν η επαναθετικοποίηση του τεστ PCR για τον ιό SARS-CoV 2 οφείλεται σε επαναλοίμωξη, υποτροπή ή παρατεταμένη παραμονή του ιού που δεν ανιχνεύθηκε, λόγω ψευδώς αρνητικής εξέτασης του ρινοφαρυγγικού δείγματος μετά την ανάρρωση.
 • Ασθενείς που είχαν αναφερθεί ως ύποπτοι επαναλοίμωξης, με νέα θετικοποίηση του τεστ μετά από 10, 20 ή περισσότερες ημέρες από την ανάρρωση, παρουσίασαν μικρότερο ιϊκό φορτίο, το οποίο είχε φθίνουσα πορεία και οι ασθενείς ήταν γενικά σε σταθερή κλινική κατάσταση.
 • Δεν είναι γνωστή η μεταδοτικότητα των ασθενών που παρουσιάζουν επανειλημμένως θετική εξέταση PCR, μετά την ανάρρωσή τους και παρά την απουσία συμπτωμάτων.
 • Δεν είναι γνωστά τα ποσοστά διασταυρούμενων αντιδράσεων και των ψευδώς θετικών αντισωμάτων κατά του ιού SARS-CoV-2, λόγω της ταυτόχρονης ανίχνευσης αντισωμάτων των κοινών κορωνοϊών του απλού κρυολογήματος, που είναι συχνοί ειδικά στα παιδιά.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα από τη νόσο COVID-19 και τις γνώσεις από άλλους κορωνοϊούς του ανθρώπου και των ζώων, θεωρείται πιθανό μετά τη μόλυνση με τον ιό SARS-CoV-2, να δημιουργείται κάποιου βαθμού ανοσία, άγνωστης διάρκειας, η οποία συνεισφέρει στην αποτροπή της άμεσης επαναλοίμωξης. Κάτι αντίστοιχο ισχύει με την εποχική γρίπη και τους ιούς του κοινού κρυολογήματος, όπου η μόλυνση, η λοίμωξη ή ο εμβολιασμός παρέχουν περιορισμένης διάρκειας ανοσία.

Πηγή:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766097

https://www.sciencealert.com/scientists-still-don-t-know-if-recovering-from-covid-19-confers-immunity-or-not

https://www.humanvaccinesproject.org/covid-post/can-we-count-on-immunity/

Σχετικά άρθρα