Μαστογραφία από τα 40 έτη & μείωση θανάτων από τον καρκίνο του μαστού

Αναδρομική βρετανική έρευνα σε 160.921 γυναίκες, μετά από 23 χρόνια παρακολούθησης, κατέγραψε μειωμένη πιθανότητα θανάτου από καρκίνο του μαστού εντός της δεκαετίας, σε γυναίκες που υποβάλλονταν σε ετήσια μαστογραφία από την ηλικία των 40 ετών.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του medscape.com, την πρώτη δεκαετία από τα 23 έτη παρακολούθησης, καταγράφηκαν 86 θάνατοι στην ομάδα έναρξης της μαστογραφίας από τα 40 έτη, σε σύγκριση με τους 219 θανάτους που καταγράφηκαν στην ομάδα των γυναικών με έναρξη του προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου στην ηλικία των 50 ετών.

Μετά την πρώτη δεκαετία παρακολούθησης, η διαφορά στον αριθμό των θανάτων μειώθηκε και καταγράφηκαν 126 θάνατοι στην ομάδα μαστογραφίας από τα 40 έτη και 255 θάνατοι στην ομάδα με καθυστερημένη έναρξη μαστογραφικού ελέγχου στα 50 έτη.

Αναφέρεται επίσης ότι, η ένωση American Society of Breast Surgeons τάσσεται υπέρ της πρώιμης έναρξης ετήσιων ελέγχων με προληπτική μαστογραφία από τα 40 έτη, ενώ από την USPSTF/ U.S. Preventive Services Task Force συνιστάται η έναρξη από τα 50 έτη. Στη Μεγάλη Βρετανία, ο προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος καλύπτει τις γυναίκες άνω των 50 ετών και είναι τριετής.

Μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων υγείας διαφόρων χωρών παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην ηλικία έναρξης του ετήσιου προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου, που να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο έλεγχος > 50 ετών δεν μπορεί να καλύψει τις νεότερες ηλικίες γυναικών, μεταξύ 40 και 50 ετών, που εμφανίζουν περίπου το 1/6 των όλων καρκίνων του μαστού.

Πηγή:

https://www.medscape.com/viewarticle/935736?

Σχετικά άρθρα