Οι αλλοιώσεις του πλακούντα από το COVID-19

Σύμφωνα με την αμερικανική έρευνα “Placental pathology in COVID-19” της ομάδας του DR. Shanes, που δημοσιεύθηκε στο ΝΕJM, διαπιστώνεται ότι, παρά την απουσία πολλών δεδομένων, η λοίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2 στην κύηση συνοδεύεται από διαταραχές στην εμβρυομητρική κυκλοφορία, χωρίς όμως επακόλουθη κακή έκβαση της εγκυμοσύνης.

Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση του COVID-19 στο έμβρυο και τη μητέρα, εξετάστηκαν οι πλακούντες 16 γυναικών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2.

  • Από τις 16 έγκυες γυναίκες, οι 10 διαγνώστηκαν κατά την εισαγωγή για τοκετό.
  • Οι 6 ήταν ασυμπτωματικές και από τις 10 συμπτωματικές, οι 2 είχαν ανάγκη χορήγησης οξυγόνου.
  • Oι 14 από τις 16 κυήσεις ήταν τελειόμηνες και η 1 προχώρησε σε πρόωρο τοκετό στις 34 εβδομάδες.
  • Τα νεογνά δεν βρέθηκαν μολυσμένα από τον ιό.
  • Καταγράφηκε μία αποβολή στην 16η εβδομάδα κύησης.

Με τον ιστοπαθολογικό έλεγχο στους πλακούντες των 16 γυναικών, διαπιστώθηκαν σε μεγαλύτερη συχνότητα διαταραχές των αγγείων στη μητρική πλευρά και όχι στην εμβρυική πλευρά του πλακούντα κατά τη λοίμωξη COVID-19, συγκριτικά με τα ευρήματα σε πλακούντες χωρίς συνοδό λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2.

Υπήρχαν αλλοιώσεις των αγγείων με αρτηριοπάθεια, περιφερικά έμφρακτα, θρομβώσεις, υπερτροφία του τοιχώματος των αγγείων και στοιχεία νέκρωσης. Ο πλακούντας, από την κύηση που διακόπηκε στην 16η εβδομάδα λόγω αυτόματης αποβολής, προέρχονταν από ασυμπτωματική γυναίκα, η οποία είχε αιμάτωμα και οίδημα του πλακούντα.

Στο σχετικό άρθρο του NEJM αναφέρεται ότι η υπερπηκτικότητα και τα πολλαπλά θρομβωτικά φαινόμενα που παρατηρούνται στο COVID-19 είναι πολύ πιθανό να επηρεάζουν και τον πλακούντα, καθιστώντας σημαντική την επιλογή χορήγησης ή όχι, αντιπηκτικής αγωγής στην κύηση με συνοδό λοίμωξη COVID-19.

ΠΗΓΗ:

https://www.jwatch.org/na51714/2020/06/12/placental-footprint-covid-19?query=etoc_jwwomen&jwd=000020173181&jspc=GP

Σχετικά άρθρα