Οι συχνότερα αναφερόμενοι στόχοι & επιθυμίες για το νέο έτος

Περιμένοντας το νέο έτος, η πλειονότητα των ανθρώπων διακατέχεται από την εύλογη ανάγκη του σχεδιασμού ή της επιθυμίας για κάτι “καλύτερο” στην ζωή τους. Το 38%-60% των ατόμων αναφέρει ότι κάνει συγκεκριμένα σχέδια, το 18% περιορίζεται στο ένα σχέδιο, ενώ οι περισσότεροι έχουν πάνω από δύο. Στο τέλος του έτους, το 8% αναφέρει ότι υλοποίησε όσα είχε προγραμματίσει.

Εξαιρώντας τις ευνόητες και γενικές επιθυμίες για υγεία και ευτυχία, σύμφωνα με τα στατιστικά ευρήματα, οι άνδρες τείνουν να εστιάζουν περισσότερο στα επαγγελματικά θέματα και στην διακοπή κάποιων συνηθειών ή εξαρτήσεων, όπως το κάπνισμα ή το αλκοόλ, ενώ οι γυναίκες εστιάζουν κυρίως σε θέματα γύρω από την υγεία.

Ποιοι είναι στατιστικά οι συχνότερα αναφερόμενοι στόχοι για το νέο έτος;

 • βελτίωση των οικονομικών και της οικονομικής διαχείρισης
 • βελτίωση της διατροφής, πιο υγιεινή δίαιτα
 • αύξηση της φυσικής δραστηριότητας
 • απώλεια βάρους
 • βελτίωση της ευεξίας και ψυχικής ισορροπίας
 • διακοπή του καπνίσματος ή της κατάχρησης αλκοόλ
 • εκμάθηση κάποιας νέας δεξιότητας (μουσικό όργανο, ξένη γλώσσα, άθλημα)
 • βελτίωση του περιβάλλοντος
 • περισσότερος ύπνος- ξεκούραση
 • αλλαγή δουλειάς
 • βελτίωση φιλικών, οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων

Αναφορικά με την προσπάθεια υλοποίησης των στόχων που τίθενται περιμένοντας το νέο έτος:

Το 80% των ατόμων δε προσπαθεί τελικά να τους υλοποιήσει

Το 48% των ατόμων θεωρεί μάταιη την δημιουργία τους

Το 22% θεωρεί ότι αποκόμισε κάποια βοήθεια από την δημιουργία τους

Στοιχεία:

https://www.statista.com/chart/20309/us-new-years-resolutions-2020

https://www.dailymail.co.uk/health/article-7832513/New-Years-resolutions-work

Σχετικά άρθρα