Παγκόσμια ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών

Η τήρηση της υγιεινής των χεριών από όλους και ειδικά από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί έναν από τους βασικότερους τρόπους μείωσης της διασποράς μικροβίων και ιών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την EU-JAMRAI και τα Προγράμματα Ελέγχου Λοιμώξεων.

Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών με στόχο να επιστήσει την προσοχή όλων, ιδιαίτερα όσων εργάζονται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, στην σημασία του σχολαστικού πλυσίματος των χεριών στην προστασία των ασθενών, των ιδίων και των οικείων τους από την διασπορά μικροβίων και ιών και από την πρόκληση λοιμώξεων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ και τα Προγράμματα Ελέγχου Λοιμώξεων, περισσότερο από το 30% των λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και το >50% των νοσοκομειακών παθογόνων θα μπορούσε να αποφευχθεί με την σχολαστική τήρηση της υγιεινής των χεριών.

H πανδημία του COVID-19 και ο έλεγχος της μετάδοσης και διασποράς του ιού SARS-CoV-2 έχουν καταστήσει σαφή την ανάγκη αλλαγής της καθημερινότητας αναφορικά με την υγιεινή των χεριών. Η υιοθέτησή της από παιδιά και ενήλικες, σε όλους τους χώρους, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της διασποράς πολυάριθμων μικροβίων και ιών με απλό και προσιτό τρόπο.

Στοιχεία:

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/05/parousiasi-ygieini-xerion.pdf

https://eody.gov.gr/

Σχετικά άρθρα