Παραμονή >11 ημέρες του ιού στο έντερο, στο 50% των ασθενών μετά την ανάρρωση από COVID-19

Η επαναθετικοποίηση ορισμένων ασθενών με COVID-19, που είχαν χαρακτηριστεί αρνητικοί στoν επανέλεγχο, καθώς και η μη αποδεδειγμένη, ακόμη, κοπρανοστοματική μετάδοση του ιού SARS-CoV-19, επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη εξέτασης και των κοπράνων για την ανίχνευση του ιού, μετά την παρέλευση 14 ημερών και την ανάρρωση και πριν χαρακτηριστεί ο ασθενής αρνητικός.

Με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα του ECDC & CDC, ελέγχονται με PCR δύο διαδοχικά δείγματα του αναπνευστικού, κυρίως ρινικό ή στοματοφαρυγγικό, για να χαρακτηριστεί ο ασθενής ή φορέας του ιού ως αρνητικός, στον καθορισμένο επανέλεγχο. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf

  • Σύμφωνα με τη έρευνα:“Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples”, https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-1253%2820%2930083-2– της ομάδας του Dr. Wu, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, εξετάζοντας ταυτόχρονα δείγματα αναπνευστικού και γαστρεντερικού, ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις και κόπρανα, διαπίστωσαν ότι:

Το 55% των ασθενών είχαν θετικά δείγματα από το αναπνευστικό για 16,7 ημέρες και θετικά δείγματα κοπράνων για 27,9 ημέρες, δηλαδή κατά μέσο όρο 11,2 ημέρες περισσότερο.

Ο 1 στους 74 ασθενείς παρέμεινε θετικός στο τεστ των κοπράνων για 33 ημέρες, μετά την αρνητικοποίηση των δειγμάτων του από το αναπνευστικό.

4 στους 74 ασθενείς έδιναν θετική την ανίχνευση του ιού στα κόπρανα για 47 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

Αντίστοιχα, στο medscape.com, στο άρθρο: Fecal Evidence of COVID-19 Raises Transmission Concerns του Dr.  Johnson, και στη έρευνα: “Evidence for Gastrointestinal Infection of SARS-CoV-2” , της ομάδας του Dr. Xiao- https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(20)30282-1/pdf – δίνεται έμφαση στην σημασία της εξέτασης των κοπράνων για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2.

Στην παραπάνω έρευνα αναφέρεται, επίσης, ότι: ενώ με τα ισχύοντα κριτήρια CDC-ECDC, οι ασθενείς με COVID-19 θεωρούνται αρνητικοί με βάση την εξέταση των 2 διαδοχικών δειγμάτων του αναπνευστικού, σε διάστημα ≥ 24 ωρών:

-Το 53% των ασθενών, ηλικίας από 10 μηνών-78 ετών είχαν θετικά δείγματα κοπράνων για 1-12 ημέρες και > 20% παρέμειναν θετικοί, όταν τα δείγματα από το αναπνευστικό αρνητικοποιήθηκαν.

-Τα μέτρα προστασίας της μετάδοσης του ιού θα έπρεπε να συνεχίζονται όταν ο ιός ανιχνεύεται στην εξέταση των κοπράνων, η οποία θα έπρεπε να γίνεται ως εξέταση ρουτίνας στους ασθενείς με COVID-19.

-Στο υλικό βιοψίας βρέθηκαν σημαντικές αλλοιώσεις στο στομάχι-δωδεκαδάκτυλο-ορθό.

Στα αιλουροειδή, συγκεκριμένα στη γάτα, είναι καταγεγραμμένη η παρατεταμένη παραμονή κορωνοϊών FECV στο έντερο. Στο 5-10% των ζώων με παρατεταμένη παραμονή του ιού στο έντερο, αναπτύσσεται θανατηφόρος περιτονίτιδα από το αντιγονικά παρόμοιο στέλεχος του ιού, FIPV. Στους ιούς FECV, με βάση την αντιγονική ομοιότητα, ανήκει και το στέλεχος  CCV  των σκύλων.

Στοιχεία:

https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(20)30083-2/fulltext

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf

https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(20)30282-1/pdf

https://www.medscape.com/viewarticle/926856

https://www.sciencedirect.com/topics/veterinary-science-and-veterinary-medicine/feline-infectious-peritonitis-virus

Σχετικά άρθρα