Πιθανή θεραπεία COVID-19 με βάση τους ACE-2 υποδοχείς

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Springer.com καταγράφονται οι πιθανές θεραπευτικές χρήσεις του υποδοχέα ACE-2 του νέου κορωνοϊου SARS-CoV-2, δηλαδή του υποδοχέα του Μετατρεπτικού Ενζύμου-2 της Αγγειοτενσίνης, στη θεραπεία της λοίμωξης και στη δυνατότητα πρόληψης μέσω της παρασκευής εμβολίου.

Από την ερευνητική ομάδα του Dr. Χu καταγράφηκε η σύνδεση των ακίδων του νέου κορωνοϊού με τον υποδοχέα ACE-2 στην επιφάνεια των κυττάρων που προσβάλλει. Με τον ίδιο υποδοχέα συνδέεται και ο προηγούμενος ιός SARS-1 της οικογένειας των κορονοϊών. (Επισημαίνεται ότι το ACE-2 διαφέρει και δεν πρέπει να συγχέεται με το ACE για τον οποίο λαμβάνονται τα γνωστά αντιυπερτασικά φάρμακα: αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης Ι)

Οι ακίδες του ιού SARS -CoV-2, όπως αναφέρεται από την ερευνητική ομάδα του Dr Wan, οι οποίες συνδέονται με τον υποδοχέα ACE-2, ταυτίζονται κατά 76,6% με τις ακίδες του παλαιότερου ιού SARS, αλλά έχουν ακόμη μεγαλύτερη συγγένεια για τους υποδοχείς αυτούς. Το γεγονός αυτό που εξηγεί και την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα του ιού από άτομο σε άτομο.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Dr Zhao, τo 83% των υποδοχέων ACE-2 στους πνεύμονες βρίσκονται στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ. Η έντονη προσβολή του αναπνευστικού συστήματος κατά την λοίμωξη από τον ιό, συνδέεται άμεσα με τον μεγάλο αριθμό υποδοχέων ACE-2 που υπάρχουν στα κύτταρα των κυψελίδων στους πνεύμονες.

Ταυτόχρονα, η βλαπτική επίδραση του κορωνοϊού ενισχύεται και γίνεται πιο θανατηφόρα, γιατί, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Dr Imai και Κuba, η σύνδεση των υποδοχέων ACE-2 με τον ιό SARS-CoV-2 οδηγεί σε απορρύθμιση της προστατευτικής επίδρασης αυτών των υποδοχέων στο αναπνευστικό σύστημα, που ασκείται μέσω της εναλλακτικής οδού του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης.

Εκτός από το αναπνευστικό σύστημα, οι υποδοχείς ACE-2 βρίσκονται φυσιολογικά και σε πολλά άλλα όργανα-ιστούς, όπως στην καρδιά, στο ενδοθήλιο, στο γαστρεντερικό σύστημα, στους νεφρούς. Οι πολλαπλές εντοπίσεις του υποδοχέα ACE-2 εξηγούν και τις πολυοργανικές βλάβες που προκαλούνται από τον ιό, όταν συνδέεται μ’αυτούς στα αντίστοιχα όργανα.

Στην έρευνα: Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential therapeutic target, αναφέρεται ότι οι ακίδες του κορωνοϊού και οι υποδοχείς ACE2 μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά:

  • Η παρασκευή εμβολίου με βάση τις πρωτεΐνες των ακίδων του ιού
  • Η αναστολή-δέσμευση των υποδοχέων ACE2,ώστε να εμποδίζεται η σύνδεση του ιού στα κύτταρα των διαφόρων ιστών-οργάνων
  • Η χορήγηση μεγάλης ποσότητας υδατοδιαλυτής ανασυνδυασμένης ACE2( recombinant human ACE2 /rhACE2; APN01, GSK2586881) ώστε να συνδεθεί ο ιός με την χορηγούμενη ACE2. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προστατευτεί η ενδογενής ΑCE2 των ιστών και να αποτραπεί η σύνδεση και η δράση του ιού στα κύτταρα, ενώ παράλληλα μπορεί να διατηρηθεί η προστατευτική δράση του ΑCE2 στους πνεύμονες.
  • Η αναστολή της διαμεμβρανικής πρωτεΐνης/ transmembrane protease serine 2 (TMPRSS2)  η οποία μέσω του υποδοχέα ΑCE-2 είναι απαραίτητη για την είσοδο του ιού στο κύτταρο, στην επιφάνεια του οποίου συνδέθηκε. To camostat mesylate(Foipan) χρησιμοποιείται ήδη για άλλους λόγους, όπως είναι η παγκρεατίτιδα ή η μετεγχειρητική οισοφαγίτιδα και στην Ιαπωνία έχει εγκριθεί η χρήση του για τον COVID-19.

Στοιχεία:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-05985-9

https://www.thailandmedical.news/news/coronavirus-drug-research-german-researchers-identify-japanese-drug,-camostat-mesylate-that-could-be-repurposed-to-treat-covid-19

http://www.shijiebiaopin.net/upload/product/201272318373223.PDF

Σχετικά άρθρα