Πολυπαραμετρική ΜRI για αξιόπιστη και ανώδυνη ανίχνευση του προστατικού καρκίνου

Σύμφωνα με την έρευνα PROMIS-Prostate MR Imaging Study του UCL, η εξειδικευμένη πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία μπορεί να διαγνώσει το 93% των κλινικά σημαντικών προστατικών όγκων, χωρίς την εκτέλεση της βιοψίας. Αν μάλιστα η mp-MRI συνδυαστεί με τη μέτρηση του PSA και τον υπολογισμό της πυκνότητας του PSA, δηλαδή τον λόγο PSA(ng/ml)/όγκο του προστάτη(ml), τότε αυξάνεται περαιτέρω η ευαισθησία, μειώνοντας στο 5% το ποσοστό των αδιάγνωστων προστατικών όγκων κατά τον προληπτικό έλεγχο.

Στην έρευνα PROMIS μελετήθηκαν τα δεδομένα από 576 ασθενείς, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία της εφαρμογής της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας στην έγκαιρη ανίχνευση του προστατικού καρκίνου και στην αποφυγή άσκοπων βιοψιών.

Τα ευρήματα των ασθενών ελέγχθηκαν ταυτόχρονα και συγκριτικά με βιοψία-TRUS, η οποία είχε 48% ευαισθησία και επιβεβαίωση με την  “gold standard” μέθοδο της ΤPM βιοψίας, με λήψη δειγμάτων από ολόκληρο τον προστάτη με διάστημα ανά 5mm.

Στο σχετικό άρθρο του medscape.com αναφέρεται ότι στους συμμετέχοντες άνδρες στην έρευνα PROMIS, με γενικό Gleason σκορ 4+3, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας-mpMRI, δεν διαπιστώθηκε προστατικό νεόπλασμα που να διαφεύγει από την ανίχνευση. Η διαπίστωση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη διάγνωση και ανίχνευση κλινικά σημαντικών προστατικών όγκων. Η εξέταση mp-MRI για την έρευνα PROMIS είχε πραγματοποιηθεί με τον παλαιότερου τύπου μαγνητικό τομογράφο 1,5 Τέσλα. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ότι με τη χρήση των νεότερων, σύγχρονων μηχανημάτων mp-MRI των 3,0 Τέσλα, αναμένεται να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ικανότητα ανίχνευσης των προστατικών νεοπλασμάτων.

Εκτιμάται ότι η χρήση της mp-MRI, ως πρώτης γραμμής διαγνωστική μέθοδος για τον προστατικό καρκίνο, θα μπορούσε να αποτρέψει το 27% των άσκοπων βιοψιών του προστάτη. Η διενέργεια βιοψίας είναι επεμβατική διαδικασία, η οποία είναι επώδυνη και υπάρχει η πιθανότητα να επιπλακεί με αιμορραγία, λοιμώξεις, δυσουρικά ενοχλήματα ή και στυτική δυσλειτουργία.

Πηγή:

https://www.medscape.com/viewarticle/933969?nlid=136425_5403&src=wnl_dne_200716_mscpedit&uac=360985AV&impID=2462421&faf=1#vp_2

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01292291

https://www.practiceupdate.com/content/transrectal-ultrasound-biopsy-vs-transperineal-template-mapping-biopsies-stratified-by-mpmri-score/94321

https://www.health.harvard.edu/blog/new-imaging-technique-may-help-men-avoid-prostate-biopsy-2017021711180

Σχετικά άρθρα