Πόσο αλλάζει η ΤV την αντίληψη του ελκυστικού σώματος;

Σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου Durham, η αντίληψη του ελκυστικού σώματος είναι άκρως μεταβαλλόμενη και επηρεάζεται έντονα από τα διαρκή οπτικά ερεθίσματα και τις εικόνες στις οποίες κάποιος εκτίθεται.

Οι ερευνητές επέλεξαν για την μελέτη τους κατοίκους των χωριών στην Κεντρική Αμερική, στην Νικαράγουα, όπου παρατηρείται μεγάλη πληθυσμιακή ομοιογένεια σε ότι αφορά τα οικονομικά, μορφωτικά, πολιτισμικά, διατροφικά και οικολογικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης, οι κάτοικοι του χωριών αυτών έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στα περιοδικά.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Journal of Personality and Social Psychology. Στην μελέτη πήραν μέρος 299 άνδρες και ισάριθμες γυναίκες. Εκτός από την επίδραση της έκθεσης στην τηλεόραση και στα πρότυπα σώματος που προβάλλονται εκεί, έγινε ταυτόχρονα μελέτη με έκθεση μόνο σε φωτογραφίες γυναικών με διαφορετικό σωματότυπο και BMI.

Αναφέρεται ότι η μεγαλύτερη έκθεση στην τηλεόραση ακολουθούνταν από μεγαλύτερη προτίμηση για άτομα λεπτότερα, με μικρότερο ΒΜΙ. Ειδικότερα η αυξανόμενη έκθεση σε τηλεοπτικές εικόνες, προκαλούσε αύξηση του αριθμού των ατόμων, που χαρακτήριζαν ελκυστικές τις πιο αδύνατες γυναίκες και με σωματότυπους παρόμοιους με αυτούς των εικόνων που έβλεπαν στην τηλεόραση.

Από τον Dr. Tracey Thornborrow από το Πανεπιστήμιο Lincoln που συμμετείχε στην έρευνα, αναφέρεται ότι τα ευρήματα καταγράφουν την έντονη μεταβλητότητα της έννοιας του ελκυστικού σώματος και πόσο αυτό επηρεάζεται από τα οπτικά ερεθίσματα και τις εικόνες στα οποία κάποιος εκτίθεται.

Αντίστοιχες έρευνες έχουν γίνει και σε βιομηχανοποιημένες χώρες, σε αστικές περιοχές με έντονη έκθεση σε καταιγισμό εικόνων, όπως αυτές της τηλεόρασης ή των social media και των περιοδικών. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών ήταν συχνά λιγότερο σαφή ή έντονα, σε σχέση με την μελέτη πάνω σε πληθυσμούς, με τελείως διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και με ανύπαρκτη έκθεση σε αντίστοιχες εικόνες “ιδανικών” σωματότυπων.

Στοιχεία:

https://www.dur.ac.uk/research/news/item/?id=40631&itemno=40631

https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2019/12/tvinfluenceonbodyimage/

https://medicalxpress.com/news/2019-12-tv-thinner-women.html?u

Σχετικά άρθρα