Νεαρά άτομα & σοβαρό COVID-19: ποιοι παράγοντες δρουν επιβαρυντικά;

O 1 στους 3 νεαρούς ενήλικες 18-25 ετών μπορεί να αναπτύξει σοβαρή μορφή της λοίμωξης COVID-19, εφόσον συγκεντρώνει επιβαρυντικούς παράγοντες, σύμφωνα με την έρευνα “Medical Vulnerability of Young Adults to Severe COVID-19 Illness—Data From the National Health Interview Survey” του…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παγκόσμια Ημέρα για το Άσθμα: 5 Μαΐου 2020

H Παγκόσμια Ημέρα για το Άσθμα καθιερώθηκε το 1998 από την GINA:Global Initiative for Asthma, με στόχο την αυξημένη επαγρύπνηση, ενημέρωση  και φροντίδα των ασθενών με άσθμα σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τη Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, το άσθμα αφορά το…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FDA:νευροψυχιατρικές διαταραχές από Singulair-Μοντελουκάστη

Σύμφωνα με ενημέρωση του FDA στις 4/3/2020, εντείνεται η προειδοποίηση για την πιθανή εμφάνιση σοβαρών διαταραχών συμπεριφοράς, ψυχικής διάθεσης και αυτοκτονικής τάσης ή απόπειρας σε ασθενείς που λαμβάνουν Μοντελουκάστη για το άσθμα και την αλλεργία. Το φάρμακο κυκλοφορεί είτε με…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρρύθμιστο ΑΣΘΜΑ: νέα τριπλή συνδυαστική μικροσωματιδιακή θεραπεία

Σύμφωνα με έρευνα στο περιοδικό Τhe Lancet στις 30/9/19, στο σοβαρό, αρρύθμιστο άσθμα, παρατηρείται βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας και μείωση των εξάρσεων, όταν στην θεραπεία προστίθεται μακράς δράσης μουσκαρινικός ανταγωνιστής στον εισπνεόμενο συνδυασμό κορτικοστεροειδούς και μακράς δράσης β2 αγωνιστή. Στόχος…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ