Οι συχνότερα αναφερόμενοι στόχοι & επιθυμίες για το νέο έτος

Περιμένοντας το νέο έτος, η πλειονότητα των ανθρώπων διακατέχεται από την εύλογη ανάγκη του σχεδιασμού ή της επιθυμίας για κάτι “καλύτερο” στην ζωή τους. Το 38%-60% των ατόμων αναφέρει ότι κάνει συγκεκριμένα σχέδια, το 18% περιορίζεται στο ένα σχέδιο, ενώ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ