Ενδείξεις υπερκόπωσης & burn-out

H εξουθένωση, ο κυνισμός ή η αποστασιοποίηση από την δουλειά και η αίσθηση αδυναμίας ή ανικανότητας για την διεκπεραίωση των επαγγελματικών υποχρεώσεων αποτελούν τα 3 κριτήρια για την διάγνωση του burn-out ή εργασιακής υπερκόπωσης, με βάση των Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας-WHO.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η υπερβολική άσκηση υπονομεύει την κρίση και ορθή λήψη αποφάσεων

Η υπερβολική καταπόνηση στα όρια εξάντλησης, σωματικής ή πνευματικής, επηρεάζουν την ίδια περιοχή του εγκεφάλου, τον Έξω Προμετωπιαίο Φλοιό και μειώνουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων και κριτικής σκέψης. Τα παραπάνω αναφέρονται στην έρευνα του Mathias Pessiglione στο Hopital de la…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

burn-out syndrome: ψυχοσωματική και πνευματική εξουθένωση

Η WHO χαρακτηρίζει το ψυχοσωματικό σύνδρομο burn-out, ως επαγγελματικό φαινόμενο, απότοκο του χρόνιου εργασιακού stress και των επαγγελματικών απαιτήσεων, που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του ατόμου. Ξεκινά ως επαγγελματικό – εργασιακό πρόβλημα και όχι ως τυπική ασθένεια, προκαλώντας στην συνέχεια αυξημένη…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ