Το ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων του COVID-19

Η κλινική εικόνα της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων. Η διαφορετική ένταση και διάρκεια των συμπτωμάτων και η εύκολη μετάδοση του ιού καθιστούν δυσχερέστερη την άμεση κινητοποίηση του μολυσμένου ατόμου, την έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης και τον περιορισμό της διασποράς.

Μετά από περίοδο επώασης 2-14 ημερών από τη μόλυνση και με μέση διάρκεια επώασης τις 5 ημέρες, το 81% των ατόμων παραμένουν ασυμπτωματικά ή με πολύ ήπια κλινική εικόνα. Το 14% παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα με δύσπνοια, υποξία και > 50% με σοβαρή προσβολή των πνευμόνων. Το 5% παρουσιάζει βαριά κλινική εικόνα με αναπνευστική ή πολυοργανική ανεπάρκεια και καταπληξία.

Οι εκδηλώσεις της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 περιλαμβάνουν:

Πυρετό στο 98%

Βήχα στο 76%

Λεμφοπενία στο 66%

Δύσπνοια στο 55%

Μυαλγία και κόπωση στο 44%

Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ανέπτυξε το 29% των ασθενών με πνευμονία.

Γαστρεντερικές διαταραχές με ναυτία, εμετό ή διάρροια στο 17%

Διαταραχές στην όσφρηση και στη γεύση

Κεφαλαλγία

Μυαλγία

Θωρακικά άλγη

Πονόλαιμο

Ρινική συμφόρηση ή ρινόρροια

Ρίγη

Επιρρεπείς στην ανάπτυξη σοβαρής μορφής της λοίμωξης COVID-19 είναι οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με ιστορικό:

Σοβαρής καρδιοπάθειας

Καρκίνου

Σοβαρών υποκείμενων νοσημάτων

Χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας

Σακχαρώδους Διαβήτη

Υπέρτασης

Παχυσαρκίας, με ΒΜΙ ≥ 30kg/m2

Καρδιακής, νεφρικής, ηπατικής, αναπνευστικής, ανοσολογικής ανεπάρκειας

Ανοσοκαταστολής

Δρεπανοκυτταρικής αναιμίας

Δυνητικά επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται:

το άσθμα

η κύηση

το κάπνισμα

η κυστική και πνευμονική ίνωση

οι αγγειακές παθήσεις

οι νευρολογικές διαταραχές

οι θαλασσαιμίες

Πηγή:

https://emedicine.medscape.com/article/2500114-clinical

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963

Σχετικά άρθρα