Τοσιλιζουμάμπη/Actemra-Σαριλουμάμπη/Kevzara:2 παλιά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα για το COVID-19

Τα παλαιότερα, εγκεκριμένα και γνωστά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα Τοσιλιζουμάμπη /Actemra και Σαριλουμάμπη /Kevzara χρησιμοποιούνται εκτενώς στις νέες κλινικές δοκιμές για το COVID-19, σε συνδυασμό με διάφορα αντιϊκά φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά ελέγχονται με στόχο την αντιμετώπιση του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών, που αναπτύσσεται σε ορισμένους ασθενείς με COVID-19, επιδεινώνοντας ραγδαία την κλινική τους κατάσταση.

H Τοσιλιζουμάμπη /Actemra συνδέεται με διαλυτούς και διαμεμβρανικούς υποδοχείς της ιντερλευκίνης 6, τροποποιεί και μπλοκάρει τις πολυάριθμες βιολογικές δράσεις της. Το φάρμακο χρησιμοποιείται ήδη στη θεραπεία της μέτριας ή βαριάς ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας, σε παιδιά>2 ετών με ιδιοπαθή νεανική πολυαρθρίτιδα και συστηματική νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, στην αντιμετώπιση του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών-CRS.

Η Σαριλουμάμπη /Kevzara είναι ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα ΙgG1, το οποίο δεσμεύεται από τους υποδοχείς της ιντερλευκίνης 6 και αναστέλλει την δράση της. Η κύρια ένδειξη του φαρμάκου, μέχρι τώρα, ήταν η βαριά ρευματοειδής αρθρίτιδα που δεν ανταποκρίνονταν σε άλλη αντιρευματική αγωγή.

Το έναυσμα για την περαιτέρω κλινική μελέτη στα φάρμακα αυτά δόθηκε από τα αποτελέσματα προκαταρκτικής μελέτης στην Κίνα, σε 21 ασθενείς με βαριά νόσο COVID-19. Καταγράφηκε από την 5η ημέρα χορήγησης της Τοσιλιζουμάμπης /Actemra, κλινική βελτίωση στο 75% των ασθενών και στο 90% βελτίωση στην εικόνα των πνευμόνων στη αξονική τομογραφία, επίσης, αναφέρεται βελτίωση της γενικής αίματος και της CRP στo 85% των ασθενών. Το 90% των ασθενών πήρε εξιτήριο μετά από 13, 5 ημέρες νοσηλεία και όλοι πήραν εξιτήριο στις 15,1 ημέρες νοσηλείας, χωρίς να καταγραφούν εμφανείς ανεπιθύμητες ενέργειες από το φάρμακο Τοσιλιζουμάμπη. https://www.pnas.org/content/early/2020/04/27/2005615117

Επίσης, η χορήγηση της Τοσιλιζουμάμπης ενδέχεται να είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με αιματολογικές νεοπλασίες και COVID-19. Καταγράφηκε η μεμονωμένη και αποτελεσματική δοκιμή της σε ασθενή με πολλαπλούν μυέλωμα και λοίμωξη COVID-19.https://www.cancernetwork.com/

Οι εταιρείες Regeneron και Sanofi προχωρούν στις πολυκεντρικές διπλές-τυφλές κλινικές δοκιμές, στις φάσεις 2/3 του φαρμάκου Σαριλουμάμπη /Kevzara, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματική κλινική βελτίωση με την χορήγηση αυτών των φαρμάκων σε ασθενείς COVID-19, που νοσηλεύονται στις ΗΠΑ. Το φάρμακο θα δοκιμαστεί σε 400 ασθενείς, με το σχήμα  2:2:1, με τη χορήγηση, αντίστοιχα, υψηλής, χαμηλής και καμίας δόσης του φαρμάκου και αναμένονται αποτελέσματα εντός του λίγων μηνών, μετά από παρακολούθηση για 60 ημέρες. https://investor.regeneron.com/

Στοιχεία:

https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-begin-global-kevzarar-sarilumab-clinical/

https://reference.medscape.com/drug/kevzara-sarilumab-1000096

https://www.pnas.org/content/early/2020/04/27/2005615117

https://www.cancernetwork.com/news/case-study-shows-efficacy-tocilizumab-patient-covid-19-myeloma

https://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/tocilizumab/usage

https://www.galinos.gr/web/drugs/main/drugs/kevzara

https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Tocilizumab-Actemra

Σχετικά άρθρα