Ενδεχόμενο-Πιθανό-Επιβεβαιωμένο κρούσμα & ύποπτη επαφή COVID-19

Ο διαχωρισμός και η περαιτέρω διαχείριση των ατόμων με πιθανή, ύποπτη ή επιβεβαιωμένη μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ, πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κλινικά, ακτινολογικά, εργαστηριακά και επιδημιολογικά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν: Κλινικά…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ