Διαβητικοί-υπερτασικοί & COVID-19: αυξημένος κίνδυνος από τη νόσο ή την αγωγή;

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet, η αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών με διαβήτη, υπέρταση και καρδιαγγειακή νόσο κατά τη λοίμωξη με τον κορωνοϊό COVID-19, σε κάποιες έρευνες είχε σαν κοινό παρανομαστή τη θεραπευτική χορήγηση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου-ACE και των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ-ARBs.

Οι επιδημιολογικές παρατηρήσεις, ακόμη, δεν συνοδεύονται από επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, ενώ, υπάρχουν επιστήμονες που υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη, δηλαδή τη θετική δράση των αναστολέων ACE και της επακόλουθης αύξησης των ACE-2 στη λοίμωξη με τον COVID-19.

Από dr David Gurwit, στο άρθρο: Angiotensin receptor blockers as tentative SARS-CoV-2 therapeutics, προτείνεται η χρήση ενός αναστολέα του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης (angiotensin receptor 1 AT1R), όπως η Λοσαρτάνη, προκειμένου να μειωθεί η επιθετικότητα της λοίμωξης και η θνησιμότητα από τον COVID-19.

Στο sciencemag.com, στο άρθρο: Angiotensin and the Coronavirus του D. Lowe, αναφέρεται ότι η φυσιολογική δράση των υποδοχέων ACE-2 στηρίζει τόσο την πιθανή θετική όσο και την αρνητική επίδραση της αύξησής τους στη λοίμωξη COVID -19, όταν προκαλείται από τη λήψη φαρμάκων που επιδρούν στους υποδοχείς αυτούς.

Η αρνητική δράση της αύξησης των ACE2 σχετίζεται με την αυξημένη δυνατότητα σύνδεσης του ιού.

Η θετική δράση της αύξησης των ACE2 σχετίζεται με την προστατευτική δράση των υποδοχέων και τη μείωση της καταστροφικής επίδρασης του ιού. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η αύξηση των υποδοχέων στους διαβητικούς οφείλεται τόσο στoν διαβήτη, όσο και στους αναστολείς ACE και ARBs που λαμβάνονται.

Έχοντας κοινό παρανομαστή την επίδραση στους υποδοχείς ACE2, στους οποίους συνδέεται ο κορωνοϊός τύπου SARS του 2003 και SARS-CoV-2, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους:

διαβητικούς, ειδικά όσους λαμβάνουν γλιταζόνες ή θειαζολιδινεδιόνες

υπερτασικούς, ειδικά όσους λαμβάνουν αναστολείς ΑCE και ΑRBs

ασθενείς που λαμβάνουν ιβουπροφαίνη

στον συχνό συνδυασμό των παραπάνω, ασθενείς μεσήλικες, ηλικιωμένοι και υπέρβαροι: ένας διαβητικός και υπερτασικός ασθενής με COVID-19 και με εμπύρετο, μυαλγία ή κάποια επώδυνη συμπτωματολογία, που λαμβάνει ένα Μη Στεροειδές Αντιφλεγμονώδες όπως πχ η ιβουπροφαίνη. Ούτως ή άλλως, είναι κακός συνδυασμός για την νεφρική λειτουργία των διαβητικών, αποκαλούμενος ως “triple whammy”.

Στην έρευνα: Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, αναφέρεται ότι στις 3 παρακάτω μελέτες καταγράφεται αυξημένη νοσηρότητα σε διαβητικούς και καρδιαγγειακούς ασθενείς:

-Στην ομάδα του Xiaobo Yang, η θνησιμότητα για τους διαβητικούς και καρδιαγγειακούς ασθενείς ήταν στο 22%.

-Στην ομάδα του Dr. Guan, η θνησιμότητα για τους διαβητικούς ήταν στο 16,2%, στους υπερτασικούς 23,7%, στους στεφανιαίους καρδιαγγειακούς ασθενείς 5,8% και 2,3% για ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

-Στην ομάδα του Dr. Zhang, η θνησιμότητα για τους διαβητικούς ήταν στο 12% και στους υπερτασικούς στο 30%.

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι:

 • στις 3 παραπάνω έρευνες, οι παράγοντες συννοσηρότητας, δηλαδή ο διαβήτης και η καρδιαγγειακή νόσος θεραπευόταν με αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου και υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ.
 • οι υποδοχείς ACE2 βρίσκονται στους πνεύμονες, στο πεπτικό σύστημα, στα νεφρά, στα αγγεία.
 • οι ιοί SARS και SARS-CoV-2 συνδέονται με τους υποδοχείς αυτούς
 • στους διαβητικούς ασθενείς τύπου 1 και 2, που θεραπεύονται με αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου-ACE και των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ-ARBs, παρατηρείται σημαντική αύξηση στους υποδοχείς ΑCE-2.
 • στους υπερτασικούς ασθενείς, που θεραπεύονται με αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου-ACE και των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ-ARBs, παρατηρείται αύξηση στους υποδοχείς ΑCE-2.
 • Η αύξηση των υποδοχέων ΑCE-2 θα μπορούσε να συνδέεται με μεγαλύτερη ευπάθεια στον ιό SARS-CoV-2, που συνδέεται με του υποδοχείς αυτούς.
 • Η γονιδιακή πολυμορφία των υποδοχέων ΑCE-2, που καταγράφεται σε διαβητικούς, καρδιαγγειακούς ασθενείς και σε ασιατικούς πληθυσμούς, μπορεί να προδιαθέτει και να επιδρά στην ευπάθεια από τον ιό COVID-19.
 • Δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά, ακόμη, η παραπάνω επιδημιολογική συσχέτιση και επίδραση των παραπάνω φαρμάκων με την ευπάθεια στη λοίμωξη COVID-19.
 • Oι ασθενείς που λαμβάνουν τα παραπάνω φάρμακα, εν μέσω της επιδημίας, θα μπορούσαν να ελέγχονται συστηματικότερα.
 • Οι αναστολείς ασβεστίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανή εναλλακτική λύση της αντιυπερτασικής αγωγής, γιατί δεν έχει καταγραφεί κάποια επίδρασή τους στους υποδοχείς ACE2.
 • Αναφορικά με τη λήψη της ιβουπροφαίνης, παυσίπονου, αντιπυρετικού και αντιφλεγμονώδους φαρμάκου, επίσης, λόγω των υποδοχέων ACE-2, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει προτείνει την αποφυγή της λήψης της, στα πλαίσια της λοίμωξης με τον COVID-19.

Από το American College of Cardiology, στις 17 Μαρτίου, εν μέσω πανδημίας COVID-19 , συστήνεται η συνέχιση της χορήγηση των αναστολέων των μετατρεπτικού ενζύμου και υποδοχέων της αγγειοτενσίνης, γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 που τα λαμβάνουν.

Στοιχεία:

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30116-8/fulltext

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ddr.21656

https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2020/03/17/angiotensin-and-the-coronavirus

https://twitter.com/WHO/status/1240409217997189128

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19

Σχετικά άρθρα