Ευαισθησία & ειδικότητα των 12 FDA-εγκεκριμένων τεστ αντισωμάτων για το COVID-19

Η ευαισθησία και η ειδικότητα των 12 εγκεκριμένων από το FDA τεστ αντισωμάτων για το COVID-19, τα οποία έχουν λάβει έγκριση με την επείγουσα διαδικασία – EUA, αναφέρονται για κάθε τεστ της αντίστοιχης εταιρείας στο ενημερωτικό έντυπο του FDA: EUA…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ