Η αποτελεσματικότητα της ρεμδεσιβίρης στην ΑCΤT-1 έρευνα

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης έρευνας Adaptive COVID-19 Treatment Trial (ACTT-1), που δημοσιεύθηκε στο ΝΕJM, το φάρμακο remdesivir μείωσε τη διάρκεια νοσηλείας και τη θνητότητα από το COVID-19 στους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς.

Στην πολυκεντρική έρευνα συμμετείχαν 1059 ασθενείς από τις ΗΠΑ, τη Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Κορέα, το Μεξικό, την Ισπανία, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη. Η εγγραφή των ασθενών ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου 2020 και ολοκληρώθηκε στις 21 Απριλίου 2020.

Η μέση ηλικία των ασθενών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν τα 58,9 έτη. Το 64,3% ήταν άνδρες.

Από τους 1.059 ασθενείς, οι 538 έλαβαν το φάρμακο remdesivir και οι 521 έλαβαν το πλασματικό φάρμακο, με μέση διάρκεια χορήγησης τους τις 10 ημέρες.

Χορηγήθηκαν την 1η ημέρα 200 mg Remdesivir και ακολούθως από 100 mg, την 2η-10η ημέρα νοσηλείας ή μέχρι το εξιτήριο ή το θάνατο του ασθενή.

Στα αποτελέσματα της προκαταρκτικής μελέτης αναφέρονται:

  • Στην ομάδα της ρεμδεσιβίρης: μέσος χρόνος ανάρρωσης 11 ημέρες (με διάστημα εμπιστοσύνης 95%, τις 9-12).
  • Στην ομάδα του placebo: μέσος χρόνος ανάρρωσης 15 ημέρες (με διάστημα εμπιστοσύνης 95%, τις 13-19).
  • Η Kaplan Meier στατιστική εκτίμηση της θνησιμότητας στις 2 εβδομάδες ήταν 7,1% στην ομάδα της ρεμδεσιβίρης και 11,9% στην ομάδα του placebo.
  • Σημαντικές επιπλοκές της νόσου καταγράφηκαν στο 21,1%των ασθενών με τη ρεμδεσιβίρη και στο 27,7% ασθενών με το placebo, με συχνότερες την οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, την υπόταση, την ιογενή πνευμονία, την οξεία νεφρική βλάβη.
  • Οι συχνότερες επιπλοκές που καταγράφηκαν στην ομάδα της ρεμδεσιβίρης ήταν η μείωση της αιμοσφαιρίνης, η οξεία νεφρική βλάβη, ο πυρετός, η υπεργλυκαιμία, η αύξηση των ηπατικών ενζύμων-τρανσαμινασών.

Πηγή:

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2007764

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04280705

Σχετικά άρθρα