Προληπτική λήψη υδροξυχλωροκίνης:τα αποτελέσματα αμερικανικής έρευνας

Τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή έρευνα στις HΠΑ και στον Καναδά, σε 821 ασυμπτωματικά άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού SARS-CoV-2, κατέγραψε την αποτελεσματικότητα της προληπτικής, μετά την έκθεση, χορήγησης υδροξυχλωροκίνης στην αποτροπή ανάπτυξης της νόσου COVID-19, σε σχέση με ένα placebo φάρμακο.

Το Πανεπιστήμιο της Minnesota υπό το FDA στις ΗΠΑ και το Health Canada στον Καναδά,  το Ερευνητικό Ινστιτούτο του McGill University-Health Centre, τα Πανεπιστήμια της Manitoba και της Alberta συμμετείχαν στην έρευνα: A Randomized Trial of Hydroxychloroquine as Postexposure Prophylaxis for Covid-19, που δημοσιεύθηκε στο NEJM.

Συμπεριελήφθησαν 821 ασυμπτωματικά ενήλικα άτομα, 51,6% γυναίκες, μέσης ηλικίας 40 ετών, τα οποία στο εργασιακό ή προσωπικό τους περιβάλλον είχαν έρθει σε κοντινή επαφή, μικρότερη των 2 μέτρων, για 10 ή περισσότερα λεπτά, χωρίς τη χρήση μάσκας και προστατευτικών γυαλιών ή με τη χρήση μόνο μάσκας, με άτομο που είχε επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2.

4 ημέρες μετά την έκθεση, στους 414 συμμετέχοντες δόθηκε προληπτικά υδροξυχλωροκίνη για 5 ημέρες και στους 407 δόθηκε πλασματική αγωγή, χωρίς να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες ποια αγωγή έλαβαν.

Εντός 14 ημερών από την έκθεση στον ιό, έγινε η καταγραφή της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης λοίμωξης COVID-19 ή και συμπτωματολογίας συμβατής με τη νόσο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

  • 11,8%: 49 από τους 414 ανέπτυξαν λοίμωξη COVID-19, στην ομάδα που έλαβε προληπτικά υδροξυχλωροκίνη, τέσσερις ημέρες μετά την έκθεση στον ιό SARS-CoV-2.
  • 14,3%: 58 από τους 407 ανέπτυξαν λοίμωξη COVID-19, στην ομάδα που έλαβε προληπτικά placebo, τέσσερις ημέρες μετά την έκθεση στον ιό SARS-CoV-2
  • H ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν μικρή, κατά μέσο όρο 2,4%
  • Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν στο 40,1% στην ομάδα που έλαβε υδροξυχλωροκίνη και στο 16,8% την ομάδα που έλαβε το placebo, κυρίως αναφέρθηκε διάρροια, ναυτία, άτυπα κοιλιακά άλγη-δυσφορία.
  • Δεν καταγράφηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και αρρυθμίες

Πηγή:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2016638?query=C19&cid=DM93007_NEJM_Subscriber&bid=207169966

Σχετικά άρθρα