Ψυχικές διαταραχές με επακόλουθες οργανικές ασθένειες

Πολυπληθής έρευνα στην Δανία, με βάση τα δεδομένα από 5,9 εκατομμύρια άτομα και 15-ετή καταγραφή, αναφέρει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συννοσηρότητας και ανάπτυξης οργανικών ασθενειών μετά τη διάγνωση της ψυχικής διαταραχής. Οι ερευνητές κατέγραψαν >400 ζεύγη ψυχικών – σωματικών νόσων, τα οποία εμφανίζονται συνδυαστικά με μεγαλύτερη συχνότητα, σε σχέση με την συχνότητά τους στον γενικό πληθυσμό.

Η έρευνα: Association between Mental Disorders and Subsequent Medical Conditions, της ερευνητικής ομάδας της Dr. Natalie C. Momen,  πραγματοποιήθηκε για το Danish National Research Foundation. Διαπιστώθηκε ότι από τα 5,9 εκατομμύρια συμμετέχοντες στην έρευνα, το 11, 8% διαγνώστηκε με ψυχική νόσο.

Οι συχνές συννοσηρότητες χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές για τη δημιουργία μίας online εφαρμογής, που εκτιμά τον κίνδυνο ανάπτυξης μίας οργανικής ασθένειας ανάλογα με την ψυχική νόσο. Πρόκειται για την εφαρμογή COMO-GMC, που περιλαμβάνει 10 ευρείες ομάδες ψυχικών νόσων και 9 ομάδες με 31 επιμέρους οργανικές ασθένειες. Τo link της εφαρμογής αυτής είναι: https://como-gmc.cpsievert.me/#controls=undefined&mds_hover=&transition=false&mds=Intellectual

  • Οι οργανικές ασθένειες, που καταγράφηκαν στην έρευνα και περιλαμβάνονται στην διαδικτυακή εφαρμογή COMO-GMC, αφορούν το καρδιαγγειακό σύστημα, καρκίνους ενδοκρινικά, αναπνευστικά, ουρογεννητικά, μυοσκελετικά, νευρολογικά, γαστρεντερολογικά και αιματολογικά νοσήματα.
  • Οι ψυχικές διαταραχές, που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα και στην διαδικτυακή εφαρμογή COMO-GMC για την εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης οργανικής νόσου, ήταν τα οργανικά ψυχοσύνδρομα, η χρήση ουσιών, η σχιζοφρένεια, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, συμπεριφοράς, διάθεσης, προσωπικότητας, οι αναπτυξιακές, αγχώδεις και νοητικές διαταραχές.

Μετά τη διάγνωση της ψυχικής διαταραχής, ο μέσος δείκτης κινδύνου εμφάνισης οργανικής νόσου ήταν στο 1,37, με εύρος από 0,8-3,62.

Το εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο της εφαρμογής COMO-GMC, με βάση τα ζεύγη νόσων και τις συννοσηρότητες, μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση και στη σφαιρικότερη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με ψυχικά και συνοδά οργανικά νοσήματα. Για παράδειγμα, η υψηλότερη τιμή στο δείκτη κινδύνου, το 3,62, αφορούσε τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και τα συνοδά νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος. Επίσης, το 54,1% των ασθενών με οργανικό ψυχοσύνδρομο παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.

Πηγή:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1915784

https://como-gmc.cpsievert.me/#controls=undefined&mds_hover=&transition=false&mds=Intellectual

Σχετικά άρθρα