Στοχεύοντας στην ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων στην πανδημία

Ένα υψηλό ποσοστό τεστ των συμπτωματικών ατόμων και ιχνηλάτησης των επαφών τους προβάλλουν ως η ασφαλέστερη λύση για την ομαλή λειτουργία των σχολείων και τον έλεγχο της πανδημίας, σύμφωνα με βρετανική έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet, Child & and Adolescent Health.

Στην επιδημιολογική μελέτη “Determining the optimal strategy for reopening schools, the impact of test and trace interventions, and the risk of occurrence of a second COVID-19 epidemic wave in the UK: a modelling study, από το Πανεπιστήμιο UCL στο Λονδίνο, ελέγχθηκαν 6 επιδημιολογικά σενάρια σε συνδυασμό με 2 εναλλακτικές μορφές λειτουργίας των σχολείων.

Επειδή η εύρεση της ιδανικότερης λύσης για την ομαλή επαναλειτουργία των σχολείων είναι ουσιώδης, όταν αξιολογήθηκαν τα δεδομένα με διαφορετικά ποσοστά τεστ συμπτωματικών ατόμων, από 18%-87% και ιχνηλάτησης των επαφών σε ποσοστό 40%-68%, σε συνδυασμό με τις 2 εναλλακτικές μορφές λειτουργίας, το πλήρες καθημερινό πρόγραμμα και το κυκλικό ανά εβδομάδα άνοιγμα των σχολείων, βρήκαν ότι:

Όταν τα επίπεδα των τεστ στα συμπτωματικά άτομα κυμαινόταν μεταξύ 59% – 87% και ακολουθούνταν από ιχνηλάτηση των επαφών τους, τότε ένα δεύτερο κύμα έξαρσης των κρουσμάτων θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Με το καθημερινό άνοιγμα των σχολείων και με ιχνηλάτηση του 68% των επαφών, θα χρειαζόταν έλεγχος με τεστ στο 75% των συμπτωματικών.

Αντίστοιχα, με το κυκλικό ανά εβδομάδα άνοιγμα των σχολείων και με ιχνηλάτηση 68% των επαφών, θα χρειαζόταν τεστ στο 65% των συμπτωματικών ατόμων.

Με ιχνηλάτηση στο 40% των επαφών, θα απαιτούνταν τεστ στο 87% των συμπτωματικών.

Χωρίς την τήρηση των αναφερόμενων υψηλών ποσοστών τεστ και ιχνηλάτησης και στις δύο εναλλακτικές λύσεις ανοίγματος των σχολείων, εκτιμάται ότι ο δείκτης μετάδοσης θα αυξηθεί πάνω από το 1. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τους ερευνητές της επιδημιολογικής μελέτης, αναμένεται με το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο και με το καθημερινό πρόγραμμα, να επέλθει νέα κορύφωση των κρουσμάτων μέσα στον Δεκέμβριο ταυτόχρονα με τη γρίπη. Αντίστοιχα, με το κυκλικό ανά εβδομάδα άνοιγμα των σχολείων και χωρίς υψηλό ποσοστό τεστ και ιχνηλάτησης, το νέο κύμα αύξησης των κρουσμάτων αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο του 2021.

Από την UNESCO εκτιμάται ότι άνω του 60% των παιδιών έχει υποστεί διαταραχή ή διακοπή στην εκπαίδευσή του, μετά τη διακοπή της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λόγω της πανδημίας. Η παρατεταμένη αποχή από τα σχολεία επέφερε αρνητικές ψυχολογικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις στα παιδιά, με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικότητας και οικονομικές επιπτώσεις στους ενήλικες, οι οποίοι είχαν επωμιστεί την απασχόληση και φροντίδα των παιδιών όσο παρέμειναν στο σπίτι.

Πηγή:

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30249-2/fulltext#%20

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30250-9/fulltext#%20

https://www.jwatch.org/fw116895/2020/08/03/intensive-covid-19-testing-and-contact-tracing-needed?query=pfw&jwd=000020173181&jspc=GP

Σχετικά άρθρα