Βελονισμός για την αντιμετώπιση του συνδρόμου μεταγευματικής δυσπεψίας

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό New England Journal of Medicine (NEJM) και στο Annals of Internal Medicine, o ειδικός βελονισμός λειτουργεί θετικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου μεταγευματικής δυσπεψίας.

Η δυσάρεστη αίσθηση μεταγευματικής δυσπεψίας, ο εύκολος κορεσμός και η αίσθηση επιγαστρικής δυσφορίας-επίμονου “φουσκώματος” μετά το γεύμα, αποτελούν τρία χαρακτηριστικά συμπτώματα αυτής της συχνής λειτουργικής διαταραχής, που αξιολογήθηκαν στην έρευνα “Effect of acupuncture for Postprandial distress syndrome”.

Η τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική έρευνα έγινε σε 5 νοσοκομεία της Κίνας, με επικεφαλής τον Dr J.W. Jang. Συμμετείχαν 278 ασθενείς, με μέση ηλικία τα 41 έτη, 66% γυναίκες, με φυσιολογικό βάρος και μέσο BMI:22 kg/m2.

Οι μισοί ασθενείς υποβλήθηκαν σε ειδικό βελονισμό και οι άλλοι μισοί σε βελονισμό sham-μη ειδικών σημείων, με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες. Η πρώτη εκτίμηση πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση των 4 εβδομάδων και η επανεκτίμηση μετά από 3 μήνες.

Στο 20% των ατόμων της κάθε ομάδας ανιχνεύθηκε το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

Ως αμφιλεγόμενα σημεία της έρευνας αναφέρονται η δυσκολία αντικειμενικής μέτρησης και καθημερινής καταγραφής των θεραπευτικών αποτελεσμάτων, η αδυναμία τυποποίησης της διαδικασίας μεταξύ διαφορετικών θεραπευτών και το υψηλό ποσοστό των ασθενών που διακόπτουν την θεραπεία.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα αποτελέσματα της έρευνας, μετά τις 12 συνεδρίες βελονισμού στο διάστημα 4 εβδομάδων:

  • το 83% των ασθενών παρουσίασε βελτίωση των συμπτωμάτων με τον ειδικό βελονισμό και διατήρηση αυτών στον επανέλεγχο των 3 μηνών.Το 28% παρουσίασε πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων.
  • Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ομάδα με το sham βελονισμό ήταν βελτίωση των συμπτωμάτων στο 51,6% και πλήρη ύφεση στο 17%.
  • Οι ασθενείς δεν παρουσίασαν κάποια σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια.
  • Το ποσοστό των ασθενών με θετικό ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού δεν μεταβλήθηκε.

Στοιχεία:

https://www.jwatch.org/na51558/2020/06/02/acupuncture-postprandial-dyspepsia

https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M19-2880

Σχετικά άρθρα