Ευρωπαίοι 35-45 ετών: πρωταθλητές της καθιστικής ζωής

Σταδιακή αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των Ευρωπαίων που ξοδεύουν περισσότερες από 4,5 ώρες την ημέρα σε καθιστικές δραστηριότητες, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου King Juan Carlos στην Ισπανία, η οποία δημοσιεύθηκε στο BMC Public Health.

Παρά την τεκμηριωμένη αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από την παρατεταμένη καθιστική ζωή, οι Ευρωπαίοι 35-45 ετών παρουσιάζουν σταδιακά αυξημένα ποσοστά φυσικής αδράνειας σε σχέση με το 2002.

Η ομάδα του Dr Valenciano, στη έρευνα “Changes in sedentary behaviour in European Union adults between 2002 and 2017”, ανέλυσε τα δεδομένα 96.000 πολιτών της Ευρώπης, μεταξύ του 2002 και του 2017.  Καταγράφηκαν οι απαντήσεις των πολιτών το 2002, το 2005, το 2013 και το 2017, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ερευνών Sport and Physical Activity EU Special Eurobarometer surveys.

Μεταξύ του 2002 και 2017, το 55.6% των ατόμων > 65 ετών και το 58.3% των ατόμων 18-24 ήταν φυσικά αδρανείς. Η ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών παρουσίασε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της καθιστικής ζωής, με 15.3% αύξηση των ατόμων που καθόταν περισσότερο από 4,5 ώρες καθημερινά.

Οι άνδρες παρουσίασαν το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικής αδράνειας, στο 52.2% , συγκριτικά με το 49,5% των γυναικών στην Ευρώπη, που καθόταν περισσότερο από 4,5 ώρες καθημερινά.

Σύμφωνα με τον Dr. Xián Mayo Mauri που συμμετείχε στη έρευνα, η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά και όχι ανασταλτικά στην συνειδητή προσπάθεια αύξησης της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας. Χρησιμοποιώντας τα smartphone και τις εφαρμογές καταγραφής των επιπέδων και του χρόνου ημερήσιας άσκησης, το άτομο έχει γνώση του χρόνου κίνησης και αδράνειας του.

Η κίνηση μαζί με τη διατροφή θεωρούνται ο ακρογωνιαίος λίθος στη πρόληψη και αντιμετώπιση πολλών ασθενειών, που παρουσιάζουν αύξηση στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Η αύξηση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας, του διαβήτη, της παχυσαρκίας, του μεταβολικού συνδρόμου, της σαρκοπενίας, της οστεοπόρωσης, του καρκίνου, των επώδυνων μυοσκελετικών συνδρόμων, των διαταραχών του ύπνου ή της κατάθλιψης, επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.

Πηγή:

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09293-1

https://medicalxpress.com/news/2020-08-sedentary-behaviour-europe.html

Σχετικά άρθρα